15 mei 2012

Indigo kinderen/tieners en ADHD - ADD
Het meest voorgeschreven geneesmiddel voor deze kinderen is Rilatine®.
Meestal om het gemakkelijker te maken voor de ouders en de school. Wederom uit onwetendheid.


De oorzaak van al deze klachten ligt meestal bij de ouders, deze kinderen zijn zeer fijngevoelig en nemen al de energieën waar, ook van hun ouders, alsof het hun eigen klachten zijn. Ze weten niet hoe hier mee om te gaan, en dat uit zich in onderstaande klachten.Het kind of de tiener vertoonde volgende energetische of psychologische kenmerken:

 1. Moe tot chronische vermoeidheid
 2. Grote energieschommelingen
 3. Innerlijke onrust
 4. Lethargie (een toestand waarin men zo lusteloos is dat men geen klop meer doet, alleen slapen, dromen, rondhangen en uitstellen. Maar in het hoofd is een komen en gaan van ideeën en gedachten)
 5. Aanpassen is heel moeilijk (nieuwe vrienden van de ouders, nieuw klasje, nieuwe buren, …)
 6. Hypersensiviteit (bijv. dyslexie, borderline)
 7. Verhoogde prikkel gevoeligheid (geluiden, aanrakingen, drukte om hen heen)
 8. Weinig eigenwaarde
 9. Weinig zelfvertrouwen
 10. Niet kunnen verwerken van emotionele gebeurtenissen (sterven huisdier, verandering van school, ouders scheiden,…)
 11. Depressie bij kinderen, neerslachtig, gewoon triest zijn
 12. Hebben vaak het gevoel alleen op een eiland te zitten
 13. Ze stellen vaak uit
 14. Ze hebben de neiging om zichzelf te verliezen in het sociale gebeuren.
 15. Grote emotionele ontladingen (na te hoge prikkelbelasting of frustrerende situaties)
 16. Er is een balans tussen enthousiasme en apathie (apathie is leren afstand nemen van iets wat je anders pijn zou kunnen veroorzaken

Zoals reeds vroeger vermeld worden veel van deze kinderen onder de noemer van ADHD of ADD geplaatst.

ADHD Attention Deficit Hyperactivity disorder.In het Nederlands: Aandachtsstoornis met Hyperactiviteit. Vroeger sprak men ook over 'hyperkinetische kinderen', maar deze terminologie is intussen verlaten.
ADHD wordt in het Nederlands ook wel eens 'vertaald' als "Alle Dagen Heel Druk".

ADD staat voor 'Attention Deficit Disorder'. ADD wordt beschouwd als een subtype van ADHD, waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.
In het Nederlands: aandachtstekortstoornis.Wanneer we kijken naar de aandachtskenmerken vanuit de medische wereld kunnen we merken dat heel veel van deze typerende zaken bij indigo kinderen een vast gegeven zijn.

ADHD

 1. Geen aandacht voor details, slordigheid
 2. Moeite aandacht vast te houden
 3. Lijkt niet te luisteren
 4. Maakt taken/karweitjes niet af
 5. Kan taken niet organiseren
 6. Vermijdt langdurige mentale inspanning
 7. Raakt vaak dingen kwijt (speelgoed, schoolboeken,…)
 8. Afgeleid door uitwendige prikkels
 9. Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Als we de hyperactiviteit / impulsiviteit onder de loepe nemen zien we volgende zaken:

 1. Beweegt onrustig met handen of voeten, wiebelt op stoel
 2. Staat vaak op in de klas of andere situaties waar men moet zitten
 3. Rent vaak rond of klautert overal op
 4. Heeft moeite rustig te spelen
 5. Is vaak in de weer
 6. Praat aan een stuk door
 7. Gooit antwoorden eruit
 8. Kan niet op beurt wachten
 9. Verstoort of onderbreekt anderenADD
Kinderen met ADD kunnen getypeerd worden door:

 1. Stil en angstig gedrag
 2. Dromerigheid
 3. Passiviteit
 4. Teruggetrokkenheid
 5. Gebrek aan zelfcontrole
 6. Traag leertempo
 7. Te weinig zelfcontrole

Kinderen met ADD moeten minstens 6 van de onderstaande 9 kenmerken hebben:

 1. Maakt slordigheidsfouten
 2. Kan de aandacht niet vasthouden
 3. Lijkt niet te luisteren
 4. Volgt aanwijzingen niet op
 5. Moeite met organiseren
 6. Vermijdt langdurige taken
 7. Raakt dingen kwijt
 8. Wordt gemakkelijk afgeleid
 9. Vergeetachtig

Deze kenmerken moeten méér dan gemiddeld voorkomen, al langere tijd bestaan en niet veroorzaakt worden door andere (psychiatrische) stoornissen.

Wees alert en help je kinderen door te zoeken naar andere oplossingen. Op deze manier zorg je ervoor dat de ziel van dit prachtig wezen zich niet sluit door
conditioneringen zoals het bij ons gebeurt. 
Laat het kind zijn afstemming met zijn ziel en doel behouden. Terwijl het een evenwicht zoekt in onze maatschappij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten