29 oktober 2012

Chlorella


Groene zoetwateralgen... kent u ze?
Over algen bestaan de gekste verhalen.
De ene groep aanbidt ze, de andere veracht ze. Maar wat zijn het werkelijk ?
In dit artikel buigen we ons over de micro-alg "CHLORELLA" en vergelijken deze met Spirulina . Het is merkwaardig dat spirulina geniet van een zekere populariteit, toch is er iets beter :Dr. Jensen over ...Dr. Jensen, een Amerikaanse natuurarts met meer dan 60 jaar praktijkervaring, honderden rapporten, boeken e.v.a. is de man die chlorella in de belangstelling heeft gebracht. Toen Dr. Jensen Charlie Smith, de oudste levende Amerikaan, ging bezoeken, was Charlie 135 jaar oud. Hij was gezond, helder van geest en had een buitengewoon geheugen.
Dr. Jensen's eerste vraag was "Wat was je voedsel de laatste dertig jaar ?" De reactie van Charlie was : "sardines uit blik en crackers..."
Dr. Jensen kon zijn oren niet geloven. Maar na wat speurwerk ontdekte hij dat sardines het voedsel waren met het hoogste gehalte aan RNA (Ribo-Nucleïne-Factor). Het eten van voeding met een hoog RNA/DNA-aandeel zorgt voor het herstel en de produktie van menselijk RNA/DNA. Men gelooft dat het verval of beschadiging van RNA en DNA in de cellen de belangrijkste factor is in veroudering en degeneratieziekten.
Uitvoerige research - vooral in Japan - van chlorella pyrenoidosa, een groene, eencellige zoetwateralg, toont aan dat chlorella het voedsel is met het hoogst gekende aandeel van RNA. (ter vergelijking : sardines : 0,59% - chlorella 10%)

Maar er is nog een andere buitengewone eigenschap van chlorella, genoemd de "chlorella groeifactor" (CGF) Het is een eigenschap die wetenschappers van over de gehele wereld bezig houdt. Wetenschappers vinden geen antwoord op de vraag waarom chlorella sneller groeit dan om het even welk ander voedingsmiddel dat door de mens wordt gekweekt. Chlorella verviervoudigt zichzelf iedere 20 uur. Wanneer de CGF door de mens wordt geconsumeerd, verhoogt het vermogen weefsels te herstellen en te genezen aanzienlijk. Bovendien vermeerdert de groeisnelheid van de lactobacillus (gewenste bacteriën) in de darm.
Andere eigenschappen van chlorella
 • Hoog chlorofylgehalte: het behoort tot de 3 planten met het hoogste chlorofylgehalte.
 • Hoog B12-gehalte : chlorella en enkele andere algen zijn de enige plantaardige bronnen die een beduidende hoeveelheid B12 bevatten. Voor veganisten is aanvulling van deze vitamine noodzakelijk. Een gebrek aan B12 is een frequent voorkomend probleem in veganistische voedingssystemen. Gebrek aan B12 kan leiden tot een moeilijk te behandelen vorm van anemie en hersen- en zenuwbeschadiging, met soms neurologische beschadiging tot gevolg. Een belangrijk probleem is dat B12-gebrek niet gemakkelijk herkend wordt, vooraleer het zijn geestelijke beschadiging heeft voltrokken.
 • Hoog eiwitgehalte: vlees, vis, kip bevatten 18 tot 25% - gedroogde chlorella bevat 60% eiwit.
 • Hoog ijzer- en calcium-gehalte : één eetlepel chlorella voorziet in 320% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid ijzer en 120% van calcium.
 • Vitamine A, foliumzuur, niacine, zink enz. enz.
 • Chlorella lijkt alles te hebben dat de gezondheid kan heropbouwen. Hier zijn slechts enkele voorbeelden van chlorella opgesomd. Er zijn honderden wetenschappelijke verslagen uit Japan en de VS over de gezondheidsvoordelen van chlorella. Op dit ogenblik is chlorella het meest verkochte gezondheidsvoedingsmiddel in Japan en neemt er sinds 1985 ongeveer de plaats in van gerstgrassap. Noteer dat Chlorella een zoetwateralg is en geen jodium bevat, in vergelijking met spirulina en zoutwateralgen of zeewieren
 • Het is naïef te verwachten dat één of twee gram van deze voedingsprodukten de fouten van de voeding of de gebreken van de opname kunnen opvangen. In de voedingstherapie met deze supergroenen wordt een dagelijkse dosis van minimaal 5 gram aanbevolen, terwijl in bepaalde gevallen tot 15 gram (2 eetlepels) zuiver sapconcentraat wordt aanbevolen. In deze hoeveelheid is het aanbod betekenisvol genoeg om wezenlijke celvernieuwing en aanvulling van de tekorten te bewerken.
Chlorella: de ontdekking van de 20e eeuwIn de meren en de zoetwaterplassen van deze aarde komen gezamenlijk ongeveer 23.000 spoorten algen voor. De naam “chlorella” klinkt veel mensen onbekend in de oren en kan niet rekenen op de populariteit van bv. spirulina dat meer commercieel is uitgebaat.
In tegenstelling tot China en Japan is chlorella in Europa nog redelijk onbekend. Pas midden de 20e eeuw is men grondige wetenschappelijke studie beginnen te maken van de algen. Intussen zijn de ontdekkingen over de buitengewone samenstelling van chlorella enorm toegenomen.Sedert de oertijden bevolken ongeveer 26.000 soorten vrij zwemmende of vastgroeiende algen de aarde. Algen bezitten een enorm vermogen zich aan te passen en gedijen zelfs onder extreem ongunstige klimaatsomstandigheden zoals in gletchers en andere woeste omstandigheden.
Sinds de 19e eeuw worden algen in grotere hoeveelheden verbouwd en verwerkt als voedingsmiddel en geneesmiddel. De kennis over de geneeskracht van algen gaat terug tot de Chinese bronnen, waarvan sommige 5000 jaar oud zijn. Op grond van hun rijkdom aan eiwitten, vitamines, mineralen en sporenelementen behoren verschillende meer-algen in enkele Aziatische kustgebieden ook vandaag nog tot de basis-voedingsmiddelen.
Dankzij hun hoge chlorofylgehalte veranderen zij met de hulp van zonlicht koolstofdioxyde en water in zuurstof (O2) en organische stoffen w.o. druivensuiker. Dit proces, de fotosynthese is de basis voor de voortzetting van alle leven op aarde. Indien de algen het koolstofdioxyde uit de atmosfeer onttrekken, verschaffen zij een waardevolle bijdrage voor de verhindering van het broeikaseffekt.Algen geven zwavelhoudende gassen af, die in de atmosfeer condensatiekernen voor wolken worden.
Algen verbruiken aan de wateroppervlakte grote hoeveelheden koolstofdioxyde. Als een pomp zuigen algen koolstofdioxyde uit de lucht en gegeven zuurstof af aan de atmosfeer.
Tengevolge van de aanwezigheid van algen wordt de oppervlaktetemperatuur van water licht verhoogd, wat ook gunstig is voor de opbouw van regen. Dankzij de grote oppervlakten algen wordt de zonnestraling niet gereflecteerd, maar grotendeels geabsorbeerd.Algen zijn planten die geen bloemen, geen zaden, geen bladeren noch wortels hebben. Het zijn microscopisch kleine, slechts weinige micrometers (µM = duizendste millimeter) groot, eenvoudige eencelligen, tot en met de hooggeorganiseerde, boomgrote algen, die in grote opprvlakten de onderzeese wouden vormen. Meren, zeeën, rivieren, waterplassen, maar ook natte gebieden, moerassen en vochtige bodem, vochtige boomstompen e.d. zijn het hoofdbiotoop van de meeste soorten algen.
Onder de algen onderscheidt men twee soorten
 • de zeewateralgen,
 • de zoetwater-algen.
ZeealgenOnder het begrip “Thallassotherapie” (Grieks : Thallassa = zee; therapeia = therapie) verstaat men de medische en de cosmetische aanwending van zeealgen en andere waardevolle natuurlijke stoffen uit de zee. Het zoutgehalte van de zee heeft een wezenlijke invloed op de voedingsstoffen van de zeealgen. Alle zeealgen beschikken over een hoog eiwit- en jodiumgehalte. Het jodiumgehalte is het belangrijkste onderscheid dat we moeten maken tussen zee- en zoetwater-algen. Het ‘hoge’ jodiumgehalte is relatief, maar toch moet men daar tegenover stellen dat onze behoefte uiterst klein is en het regelmatig gebruik van zee-algen kan daarin teveel zijn. Over het algemeen kan men stellen dat het wekelijks gebruik van enkele grammen gedroogde zee-algen of iets meer verse zee-algen probleemloos verloopt. Dulse, kelp, alaria e.a. kunnen in slaatjes, sausjes, soepen e.d. verwerkt worden. Een te hoge inname van jodium kan vooral bij gevoelige schildklier en diverse schildklier ziekten ongunstige resultaten geven. Bij een tekort aan jodium is een voeding met toevoeging van zee-algen probleemloos toepasbaar.
Zoetwater-algenAfgezien van hun ongelooflijk lage jodiumaandeel, bevatten zoetwateralgen als chlorella hoogwaardige inhoudsstoffen in zeer geconcentreerde vorm. Als eiwitleverancier zijn zij van onschatbare waarde, omdat het lichaam voor zijn weefselvernieuwing er gebruik van maakt.Zoetwateralgen zijn bijzonder betrouwbaar wegens hun gecontroleerde aanbouw en omdat ze zich met een ongelofelijke snelheid vermeerderen.De zoetwateralg Chloerlla pyrenoïdosa kan zich binnen de 24 uur tot het 40-voudige vermeerderen. De honger in de wereld zou met behulp van kweken van zoetwateralgen perfect de wereld uitgeholpen worden, terwijl de gezondheid van de wereldbevolking erop zou vooruit gaan.
EukaryontenIn de cellen van de eukaryonten bevindt zich het gezamelijke erfelijk materiaal in een celkern, die op zijn beurt omsloten is door een celmembraan. Tot de eukaryonten behoren de levensvormen als de menselijke, dierlijke, plantaardige en enkele algensoorten, w.o. ook chlorella.Eukaryonte algen bezitten in zich ‘organen’ voor de fotosynthese, de zgn. chloroplasten. Het in de cellen opgestapelde chlorofyl is zeer dicht opeengestapeld en hooggeconcentreerd, zodat een efficiënte benutting van het zonlicht mogelijk is.
Eukaryonten
In vergelijking met eukaryonten zijn prokaryonten primitieve organismen, waarvan de cellen noch celkern, noch organen bevatten. Het gezamelijke erfmateriaal ligt vrij verspreid in de cel, het cytoplasma. De cyanobacteriën spirulina en AFA, die naast veel virussen en bacteriën tot de prokaryonten worden gerekend, worden op totaal verkeerde gronden gerekend tot de blauwe of de blauw-groene algen (BlueGreen Algae) gerekend.
Cyanobacteriën zijn gespecialiseerde bacteriën die net als planten de fotosynthese kunnen bedrijven, maar zijn niet tot de plantenwereld of tot de algen te rekenen.

Verschillen tussen spirulina en chlorella

Spirulina
Er wordt altijd gesproken over Spirulina. In feite mag de Spirulina echter niet worden geclassificeerd als een plant, het is geen alg.Van Spirulina werd altijd aangenomen dat het een alg was, omdat het in water leeft en een blauwgroene kleur heeft.In feite betreft het een organisme dat totaal verschillend is van een plant.Het is een micro-organisme van het bacterie-type dat zich in zout water ontwikkelt.
Chlorella
Chlorella is een micro-alg die geclassificeerd wordt bij de planten.Het is de oudste en kleinste plant op aarde die we kennen!
Spirulina
Microscopisch gezien heeft de Spirulina-'alg' een totaal andere structuur dan Chlorella-alg.Spirulina is een meercellig, spiraalvormig organisme dat 200 micron groot is.
Chlorella
Chlorella heeft een ééncellige structuur, is bolvormig en is 2 tot 8 micron groot.Dit komt overeen met de afmeting van onze rode bloedlichaampjes.

Spirulina
De Spirulina-'alg' heeft geen celwand, noch een goed afgebakende kern.Het genetisch materiaal (DNA-RNA) ligt in de spiraal verspreid.Ze bevat ook chlorofyl voor fotosynthese, maar wel drie tot vijfmaal minder dan chlorella
ChlorellaIedere Chlorella-cel is omgeven door een celwand.De celkern is goed afgebakend en bevat een grote hoeveelheid genetisch materiaal.Chlorella bevat de sterkste concentratie plantaardig DNA en RNA van alle levende organismen en is eveneens de grootste bron van Chlorofyl (3%).
Spirulina
Bij optimale bezonning en gekweekt in water van goede kwaliteit kan Spirulina haar fotochemische reacties doeltreffend activeren en 60 tot 70% eiwitten produceren. Een dergelijke kwaliteit is zeldzaam.Het is bekend dat er heel wat minderwaardige spirulina op de markt is.De teelt ervan moet altijd gebeuren onder nauwkeurige controle.
Voordelen van chlorella
Meer Calcium en IJzer in Chlorella
Chlorella bevat naast een zeer groot aantal aminozuren onder meer 30% meer calcium en 12 keer meer ijzer dan Spirulina.Het ijzer verbindt zich met de Chlorofyl, dat vervolgens unieke eigenschappen krijgt voor de aanmaak van menselijke bloedcellen.De zuurstoftoevoer naar spieren en hersenen wordt bevorderd.Meer Zink in Chlorella
Chlorella bevat ook veel meer zink dan Spirulina.Zink is een belangrijke katalysator voor zeer veel lichaamsverrichtingen en is een belangrijke voedingsstof voor de hersenen.Meer Foliumzuur in Chlorella
Chlorella bevat ook veel meer foliumzuur (ongeveer 150 tot 170 microgram per 10 gram) dan Spirulina.Chlorella bevat ook bijna 2 keer zoveel foliumzuur dan runderlever, die meestal doorgaat als de grootste bron van foliumzuur.De vitamine Foliumzuur is vooral belangrijk voor vrouwen tijdens de zwangerschap.Meer weerstand met Chlorella
Iedere Chlorella cel bevat van nature eiwitten en vezels, een celwand, chlorofyl, vitaminen, mineralen, aminozuren en ook nog eens de Chlorella Groei Factor.Het is deze unieke combinatie van werkzame stoffen in één organisch geheel, die het lichaam in staat stelt om weer evenwichtig te functioneren.En zich zo beter te verdedigen, de zuurgraad van het bloed te verminderen en de invloed van ziekteverwekkende bacteriën te beperken.Kortom : met Chlorella wordt de kans om ziek te worden in belangrijke mate verminderd!
Chlorella helpt het immuunsysteem
Onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat zowel T- en B-cellen als macrofagen, die een belangrijke rol spelen bij het vernietigen of neutraliseren van bacteriën, virussen en schadelijke stoffen, in belangrijke mate worden gestimuleerd tot meer aktiviteit. Bij chronisch ernstige klachten kan de dosering van het aantal tabletten per dag zelfs effectief worden opgevoerd!
Veilig groen voedingssupplement
 • Chlorella is een uniek en natuurlijk én veilig voedingssupplement dat door jong en oud kan worden gebruikt.
 • De dagelijkse voeding is immers steeds meer aan allerlei bewerkingen onderhevig en verliest aan voedingswaarde.
 • Regelmatige stress en onregelmatige werktijden, te snel of vaak buiten de deur eten, en te weinig uitgebalanceerd voedsel. Het is allemaal van invloed en het doet de weerstand tegen ziekte afnemen.
 • Aanvulling met natuurlijke, complete vitaminen, aminozuren en mineralen is dan noodzakelijk.
 • Het suppleteren met gesynthetiseerde producten die supergedoseerd worden is fout.
 • Groene Dag adviseert om voeding en voedingsstoffen niet te zien als geïsoleerde delen, maar als een complexe samenhang in een bepaalde verhouding.
 • Daarom is voedingsaanvulling met het beste van de voeding zelf te verkiezen boven chemische suppletie.
 • In Chlorella zijn deze elementen in een zodanige verhouding aanwezig, dat dit alleen al uniek mag worden genoemd.
 • Maar Chlorella bevat ook nog eens bijzondere stoffen als Chlorophyl (bladgroen), Chlorella Groeifaktor (CGF) alsmede RNA en DNA.
 • Dit alles wordt niet kunstmatig samengevoegd, maar als een natuurlijk, organisch geheel aangeboden, zodat het lichaam er wel raad mee weet!
Zomer of winter? Altijd in conditie
Om jong en fit te blijven mag Chlorella jaarlijks worden aanbevolen. Als de R in de maand komt, is Chlorella een betere steun dan eender welk prikkelmiddel om de weerstand weer in ee optimale conditie te brengen, en dat omdat het de meest complete voeding is. Gedurende 2 maanden een dosering van 3 x daags 2 tabletten zal de najaarsmoeheid beslist minder kans geven. Bij het regelmatig of intensief beoefenen van sport, mag Chlorella permanent worden gebruikt, waarbij de dosering, afhankelijk van de inspanning, kan worden opgevoerd tot 3 x daags 6 tabletten (x 250 mg). Vegetariërs kunnen zich met Chlorella dagelijks van voldoende voedingswaarden verzekeren, vooral vitamine B-12, proteïnen en ijzer.
Ouderdomsklachten
Veel klachten kunnen worden samengevat onder ouderdomsklachten, of verergeren en overlappen elkaar door de gevolgen van ouderdom. Bij het afnemen van de lichamelijke en geestelijke vitaliteit spelen bloedsomloop, doorbloeding en afvoer van afvalstoffen een grote rol. De spijsvertering wordt minder en de darmen krijgen het meer te verduren, zo ook het stelsel van nieren, blaas en urinewegen. Bovenal werkt het proces van celdeling in een geleidelijk versnellend tempo veroudering en verlies aan vitaliteit in de hand. Om de processen van ouderdom te vertragen mag Chlorella duurzaam worden gebruikt in een dagelijkse dosering van 2 x 5 tabletten.
Chlorofyl of bladgroen
Geen plant op aarde bezit zoveel chlorolfyl als de Chlorella-alg. Chlorolfyl vergemakkelijkt hyet verteren van voedingsstoffen als eiwitten en remt de groei van ongewenste bacterIên. Met Chlorella wordt elke behandeling tegen darm- en maagklachten effektief ondersteunt.
Chlorofyl helpt het calciumgehalte in het bloed op peil te houden en verbetert de opname van ijzer, het zuivert en maakt het bloed krachtiger.
Chlorella Groei FaktorEen bijzondere voedingsstof die verantwoordelijk is voor de ongeëvenaarde snelle celdeling van Chlorella. De C.G.F. blijkt in het bijzonder de werkzaamheid van DNA en RNA in het menselijk lichaam te optimaliseren en haar cellen meer bescherming te bieden tegen giftige stoffen. C.G.F. maakt zo het lichaam energieker.
De celwand van de ChlorellaWaarom is de nietige Chlorella-alg zo sterk? Dit dankt ze aan haar uit 3 lagen bestaande celwand, waarvan de buitenste bijna onafbreekbaar is. De stoffen van de celwand kunnen zich door een ongekend ficerend vermogen zelfs binden met zware metalen als lood, kwik, cadmium en uranium. Met Chlorella kan dus een sterk ontgiftende werking worden bereikt, een vanzelfsprekende en doeltreffende ondersteuning bij elke vorm van therapie.
DNA en RNABij de bouw van nieuwe lichaamscellen ter vervanging van oude zijn DNA en RNA onmisbaar. Het lichaam produceert deze uiterst belangrijke nucleïnezuren zelf, een kwaliteit die met het ouder worden geleidelijk vermindert. Chlorella bevat een zeer hoog gehalte aan DNA en RNA, bestaande uit zeer korte ketens van aminozuren. Het lichaam heeft daarom minder energie nodig om ze te benutten en een vernieuwende impuls op de celdeling te bereiken. Chlorella vertraagt de gevolgen van het ouder worden en is een krachtige ondersteuner bij de behandeling van ouderdomsklachten.

Veelzijdige werking chlorella
 • Een keur aan vitaminen, mineralen en aminozuren en bijzondere voedingsstoffen als Chlorofyl, C.G.F., de celwand en DNA en RNA. Dat maakt Chlorella tot een kwalitatief hoogstaand voedingssupplement met als toegevoegde waarde een duidelijke geneeskrachtige werking. Een effectieve ondersteuner bij zowel natuurlijke als conventionele behandelingen of een combinatie daarvan. Waard om hier nog eens beknopt te vermelden.
 • Huidklachten & chlorella : Bij acné en andere huiduitslag, herpes, aangeboren besmetting met herpes-virussen met soms lever- en miltvergroting, het virus van Epstein-Barr met gecompliceerde immunoreactie, doorligplekken, bestralingswonden, etteringen, zweren, te veel of te weinig zweten en voor het helen van wonden. In het algemeen voor een gezonde groei en onderhoud van huid, haar en nagels, en het verminderen van rimplevorming.
 • Bloedsomloop en bloed Aderverkalking, bloedarmoede, hoge en lage bloeddruk, zwakke leverfunctie, Ziekte van Pfeiffer, slechte adem, slechte lichaamsgeuren, vergiftiging darmstelsel, maag- en darmzweren. In het algemeen verbeteren spijsvertering en stofwisseling, met name door de vernieuwende impuls op de celstofwisseling. Tijdens vasten en afslankkuren is Chlorella een garantie voor de noodzakelijke voedingsstoffen.
 • Ademwegen/infecties : Bij alle verkoudheden, infecties en ontstekingen in het gebied van luchtwegen, neus, keel en oor, ontsteking van neusbijholte en voorhoofdsholte, regelmatige neusbloedingen, ontsteking van bovenkaakholte, tandvleesontsteking, angina met zweer- en membraamvorming en ontsteking van het mondslijmvlies. In het algemeen wordt de weerstand tegen kouvatten, infekties en ontstekingen verbeterd.
 • Skelet, spieren en weefsels : Bij alle reumatische klachten, zwakte van spieren, kapselbanden en bindweefsels, zwakte van wervelkolom en degeneratie van kraakbeenweefsel.
Aan de bodem van je energie?
Chlorella geeft snel weer energie.

Zuiver natuurlijk voedingssupplement bij :
 • vermoeidheidsverschijnselen
 • stress en te hoge werkdruk
 • gebrek aan energie
 • lusteloosheid
 • te weinig weerstand
 • gebrek aan concentratie
 • herstel na ziekte
Zuiver natuurlijk voedingssupplementVitamines, mineralen, aminozuren en bladgroen zijn samengebracht in één tablet. De hoeveelheid bladgroen (chlorofyl) in Chlorella is 3 tot 5 maal hoger dan in spirulina. Zij zorgen voor de handhaving van het natuurlijk evenwicht in de darmflora en houden het kalkgehalte in het bloed op peil. Tevens vindt er een betere opname van ijzer in het bloed plaats en spelen zij een actieve rol bij de celstofwisseling.
Vermoeidheid, stress en te hoge werkdrukDoor de zuiver natuurlijke voedingsstoffen, het reinigende vermogen én de weerstandsverhogende eigenschap bewijst Chlorella bij vele gebruikers het nuttige effect bij vermoeidheidsverschijnselen.
Vele gebruikers ervaren na enige tijd dat hun energie weer terugkomt. Men ziet niet meer tegen de dag op en ligt 's avonds niet meer totaal uitgeblust op de bank.
Gebrekkige weerstandUitgebreid wetenschappelijk onderzoek in Azië en de Verenigde Staten heeft aangetoond dat Chlorella het afweersysteem doeltreffend verhoogt, zowel bij bacteriële als virale infecties. Daarom werkt Chlorella uitstekend als onze weerstand het tijdelijk laat afweten. Tevens herstelt men bij gebruik van Chlorella sneller na een ziekte.

Gebrek aan concentratieBij het ouder worden verslechtert de informatie-overdracht naar de opeenvolgende cellen en daardoor worden de cellen minder vitaal. Er kan een gedeelte van de erfelijke informatie verloren gaan. Dankzij de hoge gehaltes DNA en RNA in Chlorella kunnen die gevolgen worden tegengegaan. Nieuwe cellen blijven langer vitaal. Chlorella heeft zijn waarde bewezen bij gebrek aan concentratie, ouderdomsklachten en gaat rimpelvorming tegen.

Geen bijwerkingenIn Azië en Amerika wordt Chlorella al jarenlang succesvol gebruikt. De Amerikaanse overheidsinstantie FDA heeft na nauwkeurige testen geen bijwerkingen kunnen vaststellen.

Pluspunten van Chlorella
 • zuivert het bloed
 • ontgift, ontslakt en reinigt het hele lichaam
 • voor een gezonde darmflora
 • waarborgt een optimale stoelgang
 • houdt het calciumgehalte op peil
 • bevat vitamine B12, ideaal voor vegetariërs
 • voor een betere opname van ijzer in het bloed
 • beschermt het lichaam tegen schadelijke stoffen
 • beschermt de huid tegen rimpelvorming
 • voor een gave huid
 • helpt bij haaruitval en afbrokkelende nagels
 • vertraagt de gevolgen van het ouder worden
 • geeft een betere conditie
 • veilig bij zwangerschap
 • geeft betere prestaties bij sport en fitness
Immuniteit
Chlorella stimuleert de vorming van interferon, een specifieke stof die in cellen wordt gevormd als reaktie op en tot afweer van virale infekties ter bescherming van nog niet aangetste cellen; interferon verhoogt mede de aktiviteit van macrofagen en killercellen, die in immunorreakties een belangrijke rol spelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten