7 maart 2013

Als we nu het woord entiteiten eens zouden vervangen door energieën?Angst

Angst voor entiteiten?
Waarom hangt hier zo'n beladen sfeer rond?
Waarom bestempeld iedereen dit als negatief?
Het zijn tenslotte onze familieleden!!
Ze hebben hulp nodig.
Stuur hen liefde.

Wat betekent het voor ouders, opvoeders en eigenlijk voor iedereen, als men verhalen hoort over entiteiten?

Waar denken wij dan aan? Aan geesten, klopgeesten, nare beesten, gedrochten, draken?

Of denken we aan geliefden die zijn overleden? Mensen die een eind met ons op onze levensweg hebben gewandeld? Zij, die ons zijn voorgegaan om weer "thuis" te komen. Thuis in de sferen? Vaak hopen we dat zij in de hemel zijn. Dat zij gelukkig zijn. "Hij ruste in vrede!"

Wat is angst? Angst heeft alles te maken met het onbekende. Angst voor wat er kan gebeuren, angst voor de toekomst, angst voor ………… ja, vul maar in. Angst voor onze geliefden? Neen, dat is onmogelijk. Waar liefde is, kan geen angst zijn. En toch, omdat we niet zeker weten wat het allemaal te betekenen heeft, voelen we angst.


Als we nu eerst het woord entiteiten eens zouden vervangen door energieën? Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat Oma in de buurt is? Dat zij over onze schouders meekijkt? Is dat ook niet onze diepste wens? Dat we beschermd worden. Zijn het niet echt onze engelbewaarders? Willen we onze moeder/vader geen deelgenoot maken van de blijdschap bij de geboorte van ons kind, de groei naar de volwassenheid van onze kinderen?

Het is maar net hoe we er naar kijken.
Het kan ook zijn dat er een energie voelbaar is die ons stoort. Wat kan dat te betekenen hebben? Vaak test ik uit dat er een les te leren valt, en dat die les overeenkomt met een niet geleerde les van de energie die daarbij betrokken is.
Zo kan het voorkomen dat er een chronische ziekte is geconstateerd, waar de patiënt dus al heel erg lang last van heeft, en dat die ziekte tot een oplossing kan komen als we werkelijk aandacht besteden aan de energie die daarbij betrokken is.

Welke les mogen we daaruit leren?
Uit mijn ervaring spreek ik, dat het meestal te maken heeft met de basisbehoeften van ieder kind, dus van ieder mens. Zo komt dan naar voren dat er een gebrek is aan aandacht, respect, veiligheid, communicatie, begrip, goedkeuring, bevestiging, aanmoediging, zorg, dus eigenlijk een gebrek aan liefde.

Door de energie te vragen wat die precies nodig heeft en dat ook te geven, wordt er heel veel duidelijk en kan die energie, de ziel van de overledene, alsnog geholpen worden. Om naar de herinnering te gaan van de ervaring van liefde, zijn er vragen nodig. Die vragen worden gesteld, en door de antwoorden kunnen we begrip opbrengen en de ziel helpen naar het licht te gaan.

Het licht is voor mij de energie van Liefde, ook vaak God genoemd. Er zijn talrijke helpers, meesters van het licht, engelen, of hoe je hen ook witl noemen, die garant staan voor de nodige hulp in de sferen.

Bevrijd, dus echt vrij, kan de patiënt dan zijn eigen leven bezien. Kwamen de tekorten van de bezoeker overeen met wat wij zelf als een tekort hebben ervaren?
OK, geef die aandacht, zorg en geef liefde aan je zelf. Maak je niet afhankelijk van je omgeving en verbeter jouw wereld, door aan jezelf te werken. Inzicht maakt vrij, dus weg angst. Angst is een gebrek aan informatie.

Natuurlijk kunnen we ook te maken krijgen met zeer bedreigende situaties, dan is hulp van een deskundige zeker aan te bevelen. Mijn ervaring is, dat we kunnen beginnen met een kaars aan te steken als teken van Liefde. Wees bewust van het feit dat bidden helpt. Bidden is spreken tot je innerlijk, je eigen liefdesbron, jouw God. Tracht die niet buiten jezelf te vinden, de bron BEN je.
Ga naar je hart, en stook het vuurtje van de Liefde op, geef het kracht door aandacht. Sommigen willen graag de natuur in.
Zie dan de zon als het symbool van de liefde, kijk er naar, spreek je hart uit,
want dat is de verbinding met jouw hart.
Of zie de vlinder, de bloem, de boom.
 Alles is goed en bruikbaar.
Wees even heel stil.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten