6 maart 2013

Liefde

 
Wanneer jullie er eenmaal mee beginnen jullie ware aard als goddelijke wezens te accepteren - spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben - zullen de veranderingen die nodig zijn, om genezing en hernieuwing naar de planeet en alle gevoelhebbende levensvormen die zij ondersteund te brengen, inderdaad zeer snel vooruit gaan. Jullie hebben hier allemaal problemen mee, omdat, als mensen, zien jullie diegenen rondom jullie heen nog steeds 99% of meer van de tijd vanuit hun ego's werken. Terwijl jullie in toenemende mate eerlijk met jullie zelf worden, erkennen jullie dat jullie ook door moet gaan te werken en de bedoeling moeten hebben om jullie eigen verstorende egoïstische houdingen die dus zeer menselijk zijn en die dus zeer vernietigend kunnen zijn los te laten. Hierdoor, is het zeer moeilijk voor jullie om te erkennen en ermee in te stemmen dat waarlijk ieder mens een goddelijk wezen is…zij gedragen zich alleen niet alsof zij goddelijk zijn! - oftewel, zoals jullie ego-gedreven mensen je verbeelden dat goddelijke wezens zich gedragen. En daar hebben jullie wel gelijk aan. Desalniettemin is het waar, en jullie harten zullen het spoedig van jullie egoïstische beredeneringen overnemen, en het onvervreemdbare feit van jullie goddelijkheid erkennen en omhelzen.

Jullie intentie om te ontwaken intensiveert dagelijks. Wanneer jullie dagelijks tijd voor jullie zelf nemen (zoals jullie moeten) in jullie persoonlijke ruimte, jullie plaats van vreedzaamheid, en die intentie vasthouden, zelfs voor even, stuurt het energiegolven van enorme kracht uit welke wisselwerken met ieder gevoelhebbend wezen op de planeet, waar zij ook zijn en wat hun spirituele intenties en overtuigingen/geloven ook zijn, en het heeft een impact op hun energievelden en modificeert hen om hen in toenemende mate op één lijn te brengen met het goddelijke energieveld/gebied.

Verandering die de gehele mensheid tot voordeel zal strekken doet zich wereldwijd voor als een resultaat die de intentie van diegenen die spiritueel georiënteerd zijn vasthoudt. De gehele mensheid wil verandering omdat jullie huidige manieren van het met elkaar omgaan jullie spirits vermorzelen en jullie relaties verwoesten - en jullie hebben genoeg gehad! Het menselijke collectief is gereed voor enorme veranderingen.

Jullie brengen Liefde in/naar iedere aspect van de intermenselijke verhoudingen door jullie intentie dat Liefde zal zegevieren. En, natuurlijk, zegeviert Liefde altijd! Er is niet langer ook nog maar een plaats op de planeet dat volledig afgesloten tot Liefde is, omdat diens zaden wereldwijd uitgezaaid zijn en enthousiast omhoog springen door de volledige globale populatie heen terwijl de gebeden en liefdevolle intenties van de wegwijzers en Lichtdragers - een groep die onophoudelijk groeit en uitbreidt - dwars over de planeet heen vegen in een eindeloze opeenvolging van grote golven, alles op hun pad omhelzend. Er valt niet aan Liefde te ontsnappen!

Uiteraard, is dit niet onmiddellijk duidelijk als je kijkt naar de gewelddadige en desastreuze conflicten (slechts enkelen welke door de reguliere media gerapporteerd worden) die nog steeds op ieder niveau van de maatschappij, en in iedere volkse, religieuze, politieke, economische, filosofische (en ga zo maar door) organisatie over de gehele wereld heen gebeuren. Maar dit zal niet langer kundig stilgehouden, onder het tapijt geveegd, en over het algemeen genegeerd kunnen worden, omdat klokkenluiders overal dapper opstaan en bekendmaken wat diegenen die de teugels van de macht voor zo'n lange tijd vasthielden zo intensief bepaalden te verbergen.

Als de waarheid vanachter de schermen die opgetrokken waren om het te verbergen uitbreekt, zullen verbazingwekkende handelingen van Liefde over de gehele planeet heen plaatsvinden als de mensen ontdekken dat diegenen met wie zij gevochten hebben niet - en dat nooit geweest zijn! - hun vijanden zijn. Zij werden schandelijk door diegenen aan de macht misleid, en werden door hen overgehaald dat de conflicten waarin zij zo meedogenloos betrokken werden onontbeerlijk waren als vrede op Aarde gevestigd moest worden.

Als de sluiers die de waarheid verbergen verwijdert zijn, zullen enorme veranderingen zich zeer snel voordoen; in feite, doen de eersten zich al voor. De mensheid is klaar voor wereldvrede, en het zijn alleen diegenen die jullie zouden willen controleren en onderwerpen die wensen te voorkomen dat het gebeurd. Zij hebben niet langer meer de macht of het vermogen om de staat van eindeloze conflicten te handhaven om jullie angstig en verdeeld te houden. Oorlog is passé; het is niet langer meer in de mode; en het moet weggeveegd worden, samen met alle uitrustingen die het mogelijk maken. De eerste tekenen hiervan zijn gebleken door de financiële tekorten van de regeringen die enorme inkrimpingen in hun militaire budgetten noodzakelijk maken.

Liefde is de nieuwe technologie, de nieuwe wetenschap, de nieuwe filosofie, de nieuwe politie, de nieuwe economie. Allen zullen Het omhelzen. Nochtans…is het niet "Nieuw"! Het is jullie oorspronkelijke staat - de staat waarin jullie zo liefdevol geschapen werden en waarnaar jullie zo opgewonden en enthousiast terugkeren. Niets kan het Gouden Tijdperk tegenhouden van het tot bloei komen, absoluut niets!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten