12 februari 2015

De zeven energiecentrales, chakra's

De zeven energiecentrales, chakra's
(wielen) als kleuren van de regenboog:
7) Purper - kruinchakra (ter hoogte van de kruin)
6) Indigo - derde oog (ter hoogte van het voorhoofd)
5) Blauw - keelchakra (ter hoogte van de keel)
4) Groen - hartchakra (ter hoogte van het hart)
3) Geel - zonnevlecht (net boven de navel)
2) Oranje - sacraalchakra (schaambeen)
1) Rood - wortelschakra (stuitje)
------------------------------------

De vortex van deze chakra's komen met hun nulpunt uit ter hoogte van de centrale zenuw streng (ruggegraad).
Wanneer een energiestroom wordt onderbroken spreken we van een blokkade.
Er bestaan dan vastgelopen gedachtenpatronen.
Je voelt je ziek, kortom niet o.k.
Ieder mens creëert zijn eigen ongemak en heeft invloed op de psyche.

Een magnetiserende behandeling werkt op fysiek - emotioneel - mentaal en spiritueel nivo.
1) Het wortelchakra

De basis om te creëeren

De naam zegt het al: het wortelchakra geeft ons een basis en fundament en zorgt ervoor dat we stevig met de voeten op de aarde blijven staan. Dit chakra helpt je gronden.
Het eerste chakra is verbonden met de aarde.

Het wortelchakra heeft te maken met het veilig voelen
en het accepteren van jezelf.

Het wortelchakra is verbonden met onze overlevingsinstincten.
Het helpt ons op aarde te overleven. Als er gevaar dreigt,
zorgt het ervoor dat ons lichaam in staat van alertheid komt.
Adrenaline maakt ons klaar voor de noodsituatie.
Onze longen worden groter en ons hart gaat sneller kloppen.
Als dit chakra onderontwikkeld is, ben je te weinig gegrond.


Chakra's hebben hun plussen en minnen.
De drang tot overleven uitte zich in de oermens
in het zoveel eten als mogelijk was.
Je wist tenslotte nooit wanneer de volgende maaltijd was.
Dat weten we nu wel, maar de drang tot volproppen is enorm
als je eerste chakra niet lekker zit.
Een niet goed functionerende eerste chakra herken je ook aan een overdreven hang naar materiële zekerheid.
Met pensioenfondsen of genoeg reserves op de spaarbank
is niks mis,maar je kunt ook zoveel bezig zijn met de zorgen
om de dag van morgen dat je vergeet vandaag te leven.

De kleur die bij het wortelchakra hoort is rood.
De kleur van levenskracht maar ook van gevaar –
rood wordt gebruikt om ons instinct te prikkelen.

Het archetype dat bij dit chakra hoort is de moeder:
verzorgend, vol van liefde en vertrouwend
in het goede van het leven.
Door onszelf lief te hebben en te verzorgen worden we
onze eigen "moeder".
We blijven gegrond als we leren luisteren, op onze behoeftes vertrouwen en aandacht schenken aan het goede,
het complete en verzorgende.

Een sterke basis, verbonden zijn met de aarde en met de natuur, verbonden zijn met het leven. Allemaal elementen die ons kunnen helpen om op deze aarde te  leven en te creëren. 
2) Het geslachtschakra

Ik hou van mij


Dit chakra is gesitueerd in de buik, een paar centimeter onder de navel.
De essentie van het tweede chakra is overvloed:
het besef dat wat we hebben genoeg is.
En het besef dat we goed zijn zoals we zijn.
Je bent het waard om van jezelf te houden.

Het tweede chakra stimuleert ons naar buiten te komen,
onszelf te laten zien en contact te maken met de ander.
Het stimuleert je om je dromen, je verlangens,
je creatieve ideeën te leven.

Daarbij mag je je kwetsbaar opstellen.
Je letterlijk en figuurlijk laten aanraken.
Je emoties en gevoelens er laten zijn en ze laten zien.
Het geslachtschakra is het chakra van de emotie en
verbonden met het element water.

Maar bovenal is het geslachtschakra verbonden
met plezier en genieten.
Jezelf toestaan te genieten in het moment en de dingen
te doen die goed voor jou zijn.
Je lichaam eren, er goed voor te zorgen en je grenzen
te bewaken zodat je geen dingen doet
die niet goed voor je zijn.

Het geslachtschakra wordt ook het sekschakra genoemd.
Het is verbonden met onze seksualiteit.
Seksualiteit is in essentie verbonden met het leven.
Maar ook met emotie, verlangen en overgave.

“Seksualiteit en leven zijn volledig verbonden.  Seksueel verlangen
 vertegenwoordigt een sterke motivatie om te leven.
Menselijke seksualiteit is een manier om te zijn en te groeien.
Ons hele leven ontvouwt zich in overeenstemming met onze
seksuele verbindingen. De menselijke identiteit is georganiseerd
in de natuurlijke stroom van erotische energie”

Het is belangrijk om te (leren) genieten van alle grote
en kleine pleziertjes van het leven.
Lekker eten, een wandeling in de natuur,
een ontspannende massage.
Dansen en je overgeven aan de muziek.
Jezelf toestaan te genieten van je eigen lichaam,
je sensualiteit en van liefdevolle aanrakingen.

Het archetype van het tweede chakra is de keizer/ keizerin:
open naar de wereld en genietend van overvloed.

De kleur die bij dit chakra hoort is oranje:
verbonden met levenskracht en vitale energie.
Een krachtige kleur die vreugde en passie opwekt.
En (toevallig?) verbonden met ons koningshuis.
3) Het zonnevlechtchakra

Jij bent de bron

Het zonnevlechtchakra is het centrum
van onze persoonlijke identiteit.
Het ligt boven de navel, net onder het borstbeen.
Het is onze energiecentrale en
levert ons kracht om als sterke persoonlijkheid
de wereld tegemoet te treden om
onze dromen en ideeën neer te zetten.

Het is ook het chakra dat ons helpt te
kiezen wat goed is voor onszelf.
Dus geen dingen te doen om anderen
te “pleasen” of "omdat het zo hoort".

Het is de zetel van ons ego. Hoewel het ego
een vaak wat negatieve klank heeft is
het een belangrijk onderdeel
van onze persoonlijke identiteit,
ons gevoel voor eigenwaarde en ons zelfrespect.

Het zonnevlechtchakra strekt zich uit
tot in het hart en zorgt voor een sterk ego
dat vanuit liefde en mededogen
kan reageren op situaties in ons leven.

Ons ware ik, onze bron, is dat deel van ons
dat altijd heel en compleet is.
Het is de plek waar onze waarheid,
onze schoonheid en onze vrijheid wonen.
Je bron heb je altijd bij je, waar je ook bent
en wat er ook gebeurt.
Door hierop te vertrouwen en contact te maken
met je bron, ook in tijden dat het leven moeilijk lijkt,
kun je putten uit de energie van deze innerlijke zon.

Het element van het zonnevlechtchakra is vuur.
Vuur is een element van reiniging,
het brandt weg wat overbodig is.
Maar vuur is ook een uiting van levenskracht.

Het archetype dat bij dit chakra hoort is
“de strijder”.
De archetypische strijder is een
krachtige persoonlijkheid
die zichzelf kent en weet waarvoor hij (zij)
strijdt. De strijder gebruikt zijn kracht en uithoudingsvermogen voor een hoger doel,
niet voor eigen gewin.

De kleur die hoort bij de zonnevlecht is geel:
de kleur die meer licht geeft
dan elke andere kleur.
De kleur van de zon.

Samenvattend zijn de belangrijkste kwaliteiten
van het zonnevlechtchakra:
eigenwaarde, zelfrespect, vertrouwen,
persoonlijke kracht en vrijheid van keuze
4) Het hartchakra

De hartslag van het leven

Het hartchakra is het middelste chakra.
Het is het chakra van de verbinding.
De verbinding tussen de drie onderste chakra’s
die in verbinding staan met de aarde en
de drie bovenste chakra’s die met
de hemel verbonden zijn.

De kwaliteiten van het hartchakra zijn
vrede, liefde, eenheid,
broeder-/ zusterschap en vreugde.
Deze aspecten van het hart hebben te maken
met liefde voor het leven en een diep
bewustzijn van de heiligheid van alles.

Het hart gedijt bij vreugde en verrukking;
het bloeit op bij openheid, delen, aanrakingen
en contact.
Vreugde komt als we met liefde,
eenheid en vrede verbonden zijn.

Liefde, zegt Deepak Chopra, is het begin van de reis,
het einde van de reis en het doel van de reis.
Wie dit chakra goed ontwikkelt en opent,
leeft vanuit een hogere liefde,
vanuit mededogen en vergeven.
Vergeet daarbij niet van jezelf te houden.
Dat is vaak het moeilijkste, maar het is wel
het begin van alles.

Liefde zit in de natuur, planten, dieren
en de wereld om ons heen. Ze is in feite overal.
We hoeven alleen ons hart open stellen
om haar te voelen.
Liefde is van nature onbeperkt,
onvoorwaardelijk en vrij.

Rolando Toro heeft Biodanza wel een
heropvoeding in liefde genoemd.
Iedereen heeft liefde nodig.
Het is de kern van ons leven.
Als pijnlijke wonden het hart hebben afgesloten
moet het weer geopend worden.
Affectiviteit, één van de vijf lijnen van Biodanza,
is verbonden met het hart en met alle kwaliteiten
van het hartchakra.

Het archetype dat bij het hartchakra hoort
is de minnaar.
De archetypische minnaar heeft onvoorwaardelijk lief.
Hun liefde is allesomvattend en verbindend.

Het element bij het hartchakra is lucht.
Het zintuig dat bij dit chakra hoort is voelen (tast).

De kleur van het hartchakra is groen.
Groen is een verbindende kleur die
vrede en rust oproept.
Het is ook de kleur van de natuur.
5) Het keelchakra

Het lied van je ziel

Het keelchakra beïnvloedt de kwaliteit
van onze communicatie.
Het is verbonden met onze persoonlijke
integriteit en ons gevoel voor humor.

Als we menen wat we zeggen en ons woord
houden worden we, ook in de ogen van andere
mensen, geloofwaardig en authentiek.

Het keelchakra is verbonden met onze wilskracht.
Staan voor wat je zegt. Je uitspreken tegen onrecht.
Nee zeggen tegen dingen maar ook tegen mensen
die niet goed voor jou zijn.
Niet toestaan dat anderen je kleineren of kwetsen.

Maar ook: uiten van positieve gevoelens.
Benoemen van dingen die je mooi of goed vind.
Je stem gebruiken om je liefde,
de liefde van het hartchakra, te uiten.

Bij verdriet, bij niet geuite gevoelens zoals
angst en woede sluit het keelchakra zich.
Je voelt een brok in je keel en kunt niets meer
zeggen of je zegt dingen waar je later
spijt van krijgt.
Als het keelchakra zich sluit dan raakt
de verbinding met het hart verstopt.

Het keelchakra staat ook in verbinding
met de oren. Goed luisteren naar onze
innerlijke stem versterkt het chakra.
Maar ook het luisteren naar muziek en
het horen van positieve dingen over onszelf
heeft dat effect.
Het is bekend dat muziek en het horen
van positieve boodschappen een
helende werking heeft.

En het keelchakra is verbonden
met creativiteit.
Zingen bijvoorbeeld, of dansen.
Maar ook het uitspreken van dromen
als eerste stap in het realiseren daarvan
is een vorm van creativiteit.

Het gebruik van woorden, van taal,
is iets dat de mens onderscheidt
van andere levensvormen.
De taal opent gigantische mogelijkheden
om te communiceren.
Maar het heeft een keerzijde:
de taal geeft je ook de mogelijkheid
je te verstoppen.
Veel woorden gebruiken maar toch niets zeggen.
Woorden die uit het hoofd komen
maar niet verbonden zijn met het hart.
Het keelchakra is de verbinding
tussen hart en hoofd.

Het archetype dat bij het keelchakra hoort
is de boodschapper.
De (archetypische) boodschapper vertelt
de waarheid naar beste vermogen.
De boodschapper is integer en betrouwbaar.

Het element bij dit chakra is  de samenvoeging
van de vier elementen aarde, vuur, water en lucht.

De kleur die bij dit chakra hoort is turkoois
(lichtblauw). De kleur van de lucht.
Een kleur die rustgevend werkt en
om die reden veel gebruikt wordt in
ruimtes waar rust gewenst is.
6) Het voorhoofdchakra

Luister naar je innerlijke stem

Dit chakra, ook wel het derde oog genoemd,
is het chakra van het inzicht.
Kwaliteiten die bij dit chakra horen zijn,
naast inzicht, intuïtie, wijsheid,
verbeelding en kennis.

Dit chakra wordt ook wel het commandocentrum
genoemd. Het is het chakra van waarnemen,
het verzamelen van informatie door
vergaren van kennis maar ook
door alle signalen die via je zintuigen
naar binnen komen.
En gebruik te maken van signalen
die misschien niet
direct zichtbaar of voelbaar zijn:
intuïtie, voorgevoelens.

Het chakra is zowel verbonden met het
zichtbare hier en nu (de aarde)
als het oneindige (de kosmos)
Het chakra stimuleert ons een goede balans
te vinden tussen onze aandacht voor
de buitenwereld en de binnenwereld.
En vanuit die balans onze eigen waarheid
te zoeken en die te leven.

Het chakra stimuleert beide hersenhelften:
de rechterhelft die onze creativiteit en
synthetisch denken bestuurt en de linkerhelft
die het rationele, analytische denken bestuurt.
Balans tussen deze twee helften is heel belangrijk
voor de integratie van denken, voelen en doen.

Het voorhoofdchakra is gevoelig voor positiviteit,
voor het goede. Als je omgaat met personen
die je steeds kleineren, of als je altijd negatief
over jezelf oordeelt, dan zijn dat de signalen
die binnen komen en zichzelf versterken.

Als je situaties opzoekt waar op een positieve,
liefdevolle, manier contact is dan wordt
de positiviteit in je leven sterker.
En als je positief over jezelf bent,
tevreden bent me wie je bent,
liefdevol naar jezelf kijkt
dan groeit de positieve energie
van dit chakra
en stelt het commandocentrum zich
steeds meer open voor positiviteit.

Dit commandocentrum bestuurt ook
lichamelijke functies zoals onze hartslag
en bloeddruk en de aanmaak van
stoffen in ons lichaam.

Positiviteit in ons leven heeft zijn weerslag
op onze lichamelijke functies:
we voelen ons fijner, hebben meer energie
en hebben meer weerstand.

Het archetype bij het voorhoofdchakra is
“De Wijze Persoon”.
Dit is iemand die de wijsheid heeft verfijnd
en zijn kennis niet alleen heeft vergaard
uit boeken maar vooral uit het leven.

De kleur bij dit chakra is indigo (donker blauw).
Dit is de kleur van (universele) genezing.
Het is een kleur die verruimend werkt.

Stil zijn, in het nu zijn, stopzetten van het denken
zijn manieren om ons open te stellen
voor onze innerlijke stem.
7) Het Kroonchakra

We zijn één -
vrij en verbonden


Het kroonchakra is het chakra dat ons verbind
met je hogere zelf en met het universum, het AL
of hoe jij het maar wilt noemen.

Het besef dat er meer is dan dat wat we kunnen
zien, kunnen voelen en ruiken.
Dat wij,  mensen op de planeet aarde,
maar een heel klein stukje zijn
van het grote geheel.

Het is het chakra van innerlijke rust en vrijheid.
Vrij zijn van (voor-)oordelen over jezelf en anderen, negatieve gedachten, opgelegde patronen en verlangens geeft die innerlijke rust.

En het is het chakra van vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf en in het universum.
Het vertrouwen dat wat nu in je leven is
op dit moment precies het goede voor jou is.
Vertrouwen dat het enige dat er is het NU is.

We hoeven niet te leven voor wat er morgen komt,
of volgend jaar, of in een volgend leven.
Het leven is nu en het leven is er
om ten volle te leven.


Volgens dit biocentrische principe staat het leven centraal:
het doel van het leven is het leven.
En het leven is niet bedoeld om te lijden
maar om te genieten.

Alle leven is met elkaar verbonden,
wij als mensen zijn onderdeel
van een groter geheel:
de natuur, het universum.

Dat gegeven creeërt niet alleen
rijkdom en overvloed.
Het schept ook verplichtingen.
De verplichting goed te zorgen voor jezelf,
voor de mensen om je heen en voor de natuur,
voor onze planeet.
En daarmee voor alles wat is.

Door je te verbinden met het kroonchakra
verbindt je je met het universum als bron van wijsheid.
Angst, jalzoezie, pijn, zorgen over de toekomst
of verdriet over het verleden mogen oplossen.

Vertrouwen, vreugde en liefde
komen daarvoor terug.

Het archetype bij het kroonchakra is de goeroe.
De archetypische goeroe laat de wijsheid van
het universum door zich heen stromen en
laat anderen daarin delen.

De kleur bij dit chakra is violet.
De kleur van kosmisch bewustzijn
die erom bekend staat dat hij pijn
kan verzachten en spanning
in het lichaam kan verlichten.

Genade, schoonheid, sereniteit,
eenheid met alles wat is
zijn kwaliteiten verbonden
met het kroonchakra.

We zijn één - vrij en verbonden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten