31 mei 2012

Je ziekte healen

Met gezuiverd water, gezonde affirmaties en een goede ademhaling (zuurstof) kan je ver komen.

Zuurstof:
Een zuurstofrijk lichaam is vrij van ziekte
Leer weer te ademen
Ga regelmatig wandelen in bos of aan zee (zeelucht is rijk aan biofotonen)
Zonder voldoende fysieke beweging verstoppen de cellen en raken disfunctioneel, de bloedsomloop wordt geblokkeerd, spierweefsel breekt af en vetcellen hopen zich op. Alles resulteert in veroudering, ziekte en pijn. Beweging van het lichaam zorgt voor detox via het lymfestelsel.

Affirmaties:
Positief denken
Kies vanaf NU alleen nog maar voor geluk en liefde in je leven
Omarm je ziekte, zie het als het grootste geschenk, laat het los en vertrouw erop dat alles goed komt.
Geloof in uw gezondheid
Schenk enkel nog aandacht aan uw gezondheid
Door aandacht te geven aan je ziekte, houd je deze vast
Klaag ook niet meer over je ziekte, ook dan houd je deze vast
Meer affirmaties vind je op mijn blog

Water:
"Ik ben niet ziek, ik heb alleen maar dorst" (boek)
Drink voldoende gezuiverd water om je gifstoffen te verdunnen en af te voeren.
Ouder worden is een uitdrogingsverschijnsel, als je niet voldoende water drinkt gaan je cellen zich verstoppen, vervallen, er ontwikkelt zich een gerimpelde huid

Affirmaties om in je kracht te staan

Ik heb vertrouwen in mijn eigen kracht.
Ik ben bewust van mijn lichaam.
Ik geniet van het leven.
Ik straal liefde uit.
Ik sta in mijn kracht.
Ik vertrouw op mijn vermogens.
Ik heb vertouwen, alles komt goed.
Ik open NU mijn hart voor de goddelijke genezend kracht.
Ik ben puur, prachtig en waarachtig.
Ik ben liefdevol en welvarend.
Elke dag voel ik meer zelfvertrouwen.
Met een zuiver hart kan je alles bereiken.

Ik ben krachtig en voor niemand bang.
Ik ben heer en meester over mijn eigen lichaam.
Ik bepaal wie mijn auraveld betreed.
Niemand mag misbruik maken van mijn zuiverheid.
Ik vertrouw op mezelf.
Niemand bepaald wat ik moet doen, behalve ikzelf.
Ik vertrouw op mijn innerlijke leiding.
Ik vertrouw op mijn goddelijke leiding.
Ik ben licht en straal dit uit.

Ik ben een prachtig mens, ik heb een gave, ik heb de wereld iets moois en speciaals te bieden.
Ik ben een meester, ik kan contact maken met alle liefde en wijsheid die er is.
Ik kijk iedere dag met de ogen van de goddelijke liefde naar mezelf.
Ik hou van mezelf, ik geef liefde aan mezelf.
Als je liefde naar jezelf laat stromen komen vanzelf de helende krachten mee.
Ik vertrouw erop dat het geluksenergie weer gaat stromen op het moment dat ik dat gebaar naar mezelf maak.
Ik ben een stralend mooi kosmisch wonder vol mogelijkheden.
Ik ben kanaal voor goddelijke energie.

Affirmaties voor succes


Werk
Alles wat ik doe is een succes.
Rijkdom komt in alle vormen naar me toe.
Alles wat ik nodig heb komt op het juiste moment en de juiste plaats naar mij toe.
Mijn inkomen blijft maar stijgen.
Ik trek een overvloed aan werk aan.
Ik heb een bloeiende praktijk.
Elke dag komen er meer en meer mensen naar mijn praktijk.
Ik ga een schitterende toekomst tegemoet.

Affirmaties voor een goede gezondheid

Gezondheid
Ik ben gezond fit en vitaal.
Ik wordt elke dag beter en beter.
Ik verdien het om gezond te zijn.
Ik leef in vrede en harmonie.
Ik accepteer mezelf zoals ik ben.
Ik ben slank.
Elke dag wordt ik slanker en slanker.
Ik sta in mijn kracht.
Ik wil gezond worden.
Ik ben het universum dankbaar voor mijn gezondheid, mijn leven en mijn geluk.
Ik geloof in mijn gezondheid.

Affirmaties voor beschermingBescherming
Ik ben veilig in het universum.
God beschermt mij.
Ik wordt altijd geleid door God.
Ik heb een speciale beschermengel.
Ik geniet altijd goddelijke bescherming.
Liefde omringt mij en beschermt mij.
Ik sta in verbinding met de goddelijke wijsheid.
Ik heb vertrouwen in deze goddelijke wijsheid en voel me veilig.
Ik ben beschermd met een mantel van liefde, licht en stilte, en alle gedachten en krachten, die op me afkomen, stuur ik terug onder de vorm van liefde.

Liefdes affirmaties


Liefde
Ik open mijn hart voor liefde en ik ben veilig.
Ik hou van mezelf.
Mijn hart is het middelpunt van lifde.
Ik voel liefde voor iedere cel van mijn lichaam.
Ik kies ervoor om van mijzelf te houden.
Ik open NU mijn hart voor liefde.
Ik hou onvoorwaardelijk van mezelf.
Mijn leven is vol liefde.
Ik ben wijs en mooi.
Ik vul mijn leven met liefde.
Ik luister met mijn hart.
Ik koester liefde in mijn hart.
Met een zuiver hart kan je alles bereiken.

Ik open NU mijn hart voor de goddelijke genezend kracht.
Als je volledige aandacht is gericht op het moment, zie je uitsluitend liefde.
Goddelijke liefde leidt mij nu naar een liefdevolle, langdurige relatie met een volmaakte levenspartner.

Van klacht naar kracht een nieuwe kijk op hooggevoeligheid


Hooggevoeligheid — Presentation Transcript

 • 1. Van klacht naar kracht – een nieuwe kijk op hooggevoeligheid
 • 2. Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd alseen lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg.
 • 3. Haar boodschap aan alle hooggevoeligen:word je bewust van je ware, spirituele aard en wees een lichtend voorbeeld voor anderen
 • 4. De psychologe Elaine Aron is misschien wel debekendste auteur over hoogsensitieve personensinds haar boek Hoog sensitieve personen. Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt
 • 5. Haar boodschap is: Als je hooggevoeligbent, dan heb je een karaktertrek die voor- en nadelen heeft en daar moet je mee leren omgaan.
 • 6. Ondanks dat Aron hooggevoelige personen laat zien dat ze bijzonder zijn en ook positieve kanten hebben, vind ik haar visie beperkt.
 • 7. Door eigen ervaringen met hooggevoelig-zijnplus wat ik waarnam bij veel van mijn cliënten heb ik een andere visie op hooggevoelige mensen.
 • 8. Hierdoor komt de hooggevoelige ofhoogsensitieve persoon (hsp) in een geheel ander licht te staan.

28 mei 2012

Stilte
De genezing voor alle ziekte in het leven is opgeslagen in de innerlijke diepte van het leven zelf, waartoe wij toegang kunnen krijgen als wij stil zijn. Dit stil zijn is een wereld op zich, vol wonderen en ongekende rijkdommen. Het is absurd dichtbij, en toch zo onbereikbaar ver weg.
Tagore (1861-1941)

27 mei 2012

In de stilte kunnen we God ervaren

"Leef in het nu, carpe diem, pluk de dag". Dat is het motto van deze tijd. Duurzaamheid, geduld en matiging zijn woorden die men vandaag de dag niet meer wil horen. Veel mensen moeten een voortdurende 'muur van geluid' om zich heen hebben, anders voelen ze zich niet prettig. Men is op de vlucht: op de vlucht voor pijn, voor verdriet, voor teleurstelling, op de vlucht voor angst en alles wat angst kan oproepen.

Meer dan ooit is dit een tijd waarin men bang is voor de stilte, voor de stilte waarin God tot het hart van de mens kan spreken. Vandaar dat we muren om ons heen optrekken. Veilig zitten we in ons cocon. Maar zijn we daar wel gelukkig? Of proeven we het geluk van de verslaafde, van degene die zich verdoofd heeft om iets anders vooral niet te voelen?

Niet alleen beeld en geluid - muziek, internet, radio en t.v. - maar ook woorden vormen een barrière tussen ons en God, en tussen ons bewustzijn en de diepten van onze ziel.

Woorden structureren onze gedachten, geven er een begrijpelijke vorm aan, maar tegelijkertijd beperken ze ons ook. Ze kunnen weliswaar heel helder en gestructureerd zijn, maar toch geven ze noodgedwongen een beperkt en eenzijdig beeld van datgene wat we willen uitdrukken. Gedachten zijn altijd rijker en veelzijdiger dan de taal waarin we ze onder woorden brengen. Taal bestaat immers bij de gratie van tegenstellingen, taal maakt onderscheid, plaatst dingen tegenover elkaar, maar onze ziel is een eenheid die tegenstellingen in zich kan verenigen.

Daarom is er maar één radicale manier om je open te stellen voor de diepten van je ziel: alle beelden, woorden en geluiden loslaten en je verbinden met God in je binnenste. Alleen vanuit de leegte en de stilte kan God op je inwerken. Zelfs voor mensen die niet geloven is het beoefenen van de stilte heilzaam. Het is de weg naar binnen die ons voert naar de grond van ons bestaan zelf. Alleen dan kunnen we onszelf ook ervaren als een geestelijk wezen.

17 mei 2012

Persoonlijke groei


Elk mens maakt in zijn leven groei door. De één wat meer of minder, of juist eerder of later dan de ander. We hebben daar termen voor, zoals volwassen worden. Groeien gaat niet zonder pijn. Voor niemand. De sleutel tot groei ligt in ons bewustzijn, onze kennis van onszelf in relatie tot onze omgeving. Maar voordat we weten hoe we die sleutel moeten hanteren, zijn we wel een paar jaar verder.
Groeien doe je door het leven te accepteren, inzicht te krijgen in je thema's, het oude wat niet meer voldoet loslaten, het creëren van ruimte en het aangaan van verbinding, en door leren trouw te zijn aan jezelf.

Assepoester
Vaak worden kleine meisjes angstig door de houding van hun moeders. Bezorgde moeders leren hun kinderen gedrag af dat hen, de moeders, bezorgd zou kunnen maken. Door haar dochtertje te leren risico's te mijden, weerhoudt de moeder haar kind er onbewust van te leren hoe ze met angst moet omgaan.

Bewustheid, spontaniteit & intimiteit
Voor bepaalde gelukkigen bestaat er iets dat alle gedragsclassificatie te boven gaat en dat is bewustheid; iets dat boven het programmeren van het verleden uitkomt, en dat is spontaniteit; en iets dat een grotere beloning schenkt dan spelen en dat is intimiteit.

Maar alledrie kunnen angstaanjagend zijn en zelfs gevaarlijk voor wie er niet op voorbereid is. Misschien kan hij beter blijven zoals hij is en de oplossing zoeken in de algemeen gebruikelijke technieken van sociale activiteit, zoals saamhorigheid.

Trouw
Wanneer je trouw bent aan jezelf voeg je kwaliteit toe aan je leven. Je leeft bewust, in alles. Of dat nu luieren, dromen of hard werken is. Of dat nu houden van of afscheid nemen van is. Trouw zijn aan jezelf is misschien wel het moeilijkste wat er is. Want altijd is er wel een reden om iets uit te stellen of niet te doen, om het niet aan te gaan.

Het pad
Reiziger, er is geen pad, het pad ontstaat al lopende.

Wat is nou eigenlijk persoonlijke groei?

Van jezelf houden

 


 

Om onvoorwaardelijk van een ander te kunnen houden is het belangrijk om eerst bij jezelf te beginnen. Als je niet van jezelf houdt is het heel moeilijk om van een ander te houden zonder voorwaarden te stellen. Dan is het al snel: "ik hou van je, maar ... " of "ik hou van je, als ... ". En je schiet in de stress als de ander niet doet wat je graag wilt.

Van jezelf houden betekent het loslaten van alle hoge eisen en verwachtingen die je aan jezelf stelt en waarmee je jezelf onder druk zet. Je accepteert jezelf precies zoals je bent, met alle leuke en alle minder leuke kanten. Van jezelf houden is stoppen met jezelf steeds te veroordelen. Het is helemaal JA zeggen tegen jezelf. Je hoeft nergens aan te voldoen.

Onvoorwaardelijke liefde is een staat van Zijn en zegt iets over je mogelijkheden om contact te maken met die diepe bron van liefde in jezelf. De ander is alleen een spiegel om je eigen liefde in te kunnen waarnemen.

Het klinkt mooi zul je denken, maar hoe kom ik in contact met die bron van liefde?
Om dit in de praktijk te brengen zijn er hier een aantal oefeningen:

Je gaat met je aandacht naar je hart

Waarom je hart? Omdat je hart zelf uit onvoorwaardelijke liefde bestaat. Je hart pompt en pompt en pompt, vol liefde, ongeacht wat je denkt of zegt of doet. 24 uur per dag is je hart onvoorwaardelijk voor jou in de weer en het vraagt er niets voor terug. Het stelt zich belangeloos in dienst van jou. Je hart gaat gewoon door met kloppen ook als je allerlei negatieve gedachten of gevoelens produceert. Je hart is onvoorwaardelijk in zijn liefde en het maakt deel uit van jou. Je hebt de onvoorwaardelijke liefde dus al binnen handbereik.

Stem je af op die kwaliteit van onvoorwaardelijkheid
van je hart en stuur je hart
een glimlach vol dankbaarheid
.

Je beantwoordt de liefde van je hart met dankbaarheid. Je laat je hart weten dat je overstroomt van liefde voor al het harde werken. En voel wat dat doet voor je hart en voor jou. Vervolgens stel je voor dat je hart de liefde doorgeeft aan je bloedcellen en dat deze met elke hartslag de bloedbaan in wordt gepompt. Je bloed neemt die liefde mee door je lichaam heen. En je oefent en oefent en oefent, zo vaak als je maar kan.

Je kunt vervolgens de oefening uitbreiden
naar andere delen van je lichaam die ook zo onvoorwaardelijk voor jou in de weer zijn.

Zoals je nieren, longen, lever, immuunsysteem, je hersens, je huid. En dan kun je het oefenen uitbreiden naar je gedachten, je gevoelens, je gedrag. En hoe meer je oefent hoe meer liefde je gaat voelen voor en vanuit jezelf. Als je jezelf kunt voeden met liefde hoeft de ander jou niet meer te vullen. Dan vervalt de basis van de voorwaarden. Je kunt dan van de ander houden omdat je jouw eigen schoonheid in de ander terugziet en omdat je samen meer liefde kan produceren. Onvoorwaardelijk.

Transformeren


Transformeren staat voor jezelf worden in al zijn facetten, houden van jezelf zonder beperkingen. Het zijn soms best moeilijke processen die je ondergaat om te transformeren, pijn, emoties die los komen, zogenaamd verlies van eigenwaarde.

Als je een rups bent ben je afhankelijk van anderen, wat anderen zeggen of zullen denken. Hier handel je dan ook naar, je vindt het belangrijk wat andere mensen van je vinden en je stemt je hier op af. Het geeft een gevoel van ik leef niet, ik zit in een cocon en kan niet bewegen.

Als je op weg bent om te transformeren naar een mooie vlinder die geboren wordt ga je de vrijheid in om je zelf te ervaren en ga je steeds meer in zien dat de oude patronen niet meer werken.

Vaak begin je met een bezinningsperiode, een periode van veel lezen, voelen, inzichten verkrijgen en echt gaan luisteren naar jezelf, je eigen ik (verpoppen) hierdoor kan je geboren worden als vlinder en onstaat er een heel ander mens. Een mens met veel licht en liefde in zijn hart die open staat voor alle facetten van het leven. Je leert te leven vanuit je hart, je wordt een heel mooi mens met eigenwaarde die positief in het leven staat. Bepaalde angsten en emoties zullen verdwijnen omdat je op jezelf gaat vertrouwen en niet meer afhankelijk bent van anderen in het leven. Je kunt hierdoor ook inzichten gaan krijgen om andere mensen de helpende hand te bieden. Een helpende hand vanuit liefde en respect voor de ander zijn emoties en angsten


Affirmaties zijn positieve teksten die je hardop tegen jezelf kan zeggen om je gedachten over jezelf, of je visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht te stellen.
Het is een manier om je gedachten te veranderen en daarmee ook je leven te veranderen. Want geluk is niet afhankelijk van omstandigheden, daar kies je voor. Wat je denkt en gelooft, dat zal je creëren.

 


Affirmaties van Catherine Ponder

Kies de affirmaties die goed voelen voor je. Affirmaties zijn goed om ‘s ochtends te doen of voor het slapen gaan.
 • Ik dank dat ik de altijd vernieuwende, eeuwig ontvouwende expressie ben van oneindig leven, gezondheid en energie.
 • Laat er vrede binnen mijn muren zijn en voorspoed in mijn paleizen.
 • Ik dank voor mijn groeiende gezondheid, jeugd en schoonheid.
 • Ik ben het stralende kind van God en mijn geest, lichaam en zaken drukken nu deze stralende volmaaktheid uit.
 • Ik dank dat ik nu rijk, gezond en gelukkig ben en dat mijn financiële zaken goddelijk volmaakt geregeld zijn. Elke dag wordt ik op alle mogelijke manieren rijker en rijker.
 • Geld, geld, geld, manifesteer je hier en nu in rijkelijke overvloed.
 • Overvloed, rijkdom, gezondheid en geluk. De Goddelijke intelligentie is op dit moment bezig de weg te openen voor mijn directe zegeningen. Ik vertrouw erop dat alles wat mijn goddelijk recht is, nu naar me toekomt in rijke overvloed. Mijn rijkelijke zegeningen nemen niets af van een ander, aangezien de rijke substantie van God onbeperkt is en overal voor ons allen is. Er is geen uitstel! Dat wat niet in mijn hoogste belang is vervaagt voor mij en ik wens het niet langer. Mijn verlangens die door God zijn ingegeven worden nu rijkelijk vervuld op Gods eigen wonderbaarlijke wijze.
 • Ik ben een onweerstaanbare magneet, met de macht om alles wat ik goddelijk verlang aan te trekken, in overeenstemming met de gedachten, gevoelens en mentale beelden die ik voortdurend heb en uitstraal. Ik ben het middelpunt van mijn universum! Ik trek alles aan wat ik geestelijk kies en aanvaard. Ik begin nu het hoogste en beste in het leven te kiezen en geestelijk te aanvaarden. Ik kies nu voor gezondheid, succes en geluk en dat aanvaard ik. Ik kies nu voor rijkelijke overvloed voor mezelf en de hele mensheid. Dit is een rijk, vriendelijk universum en ik aanvaard de rijkdommen ervan, de gastvrijheid ervan en geniet nu van ze.
 • Ik ben het rijke kind van een liefdevolle vader. Ik aanvaard nu al het rijkelijk goede dat hij voor me heeft. God geeft mij succes in de vorm van rijke ideeën en rijke resultaten en dat succes verschijnt nu.

De helende werking van affirmaties


Het dagelijks herhalen van affirmaties is voeding voor de ziel. Een houvast voor de ziel en het is zo fijn dat dit hulpmiddel helemaal gratis is! Het universum is ons zo goed gezind dat zij ons haar wijsheid gratis aanbiedt. Het enige wat jij hiervoor hoeft te doen, is het toelaten in jouw leven. Je zult merken dat je een ander mens wordt en anders in het leven zult staan. Je schept een andere realiteit voor jezelf.We lopen allemaal met ballast uit het verleden, met een oorzaak en gevolg denkpatroon (beter bekend als karma). En wij willen bevrijdt worden van dit juk. Geen zorgen meer, geen pijn, geen verdriet, geen spijt, geen wrok, geen jaloezie en geen haat. Vandaag deel ik mijn spirituele leerproces met jullie over vergiffenis.
Om te beginnen is vergiffenis het vergeven van jezelf en anderen. Dit is niet hetzelfde als zeggen, dat wat jij of de ander gedaan heeft “okee” was. Vergiffenis is niet iets wat je door de vingers kunt zien, vergiffenis is letterlijk loslaten van het verleden. Dit is iets waar wij allemaal moeite mee hebben. Zeg nu eerlijk, als jouw dierbare vermoordt wordt, kan jij de moordenaar dan gemakkelijk vergeven?
Het lijkt zo gecompliceerd om los te laten en de illusie doet ons geloven dat het ook vreselijk moeilijk is. Maar lieve zielsgenoten, dit hoeft niet moeilijk te zijn. Vergeven is zo moeilijk als jij het zelf maakt.
Dit is ook de reden waarom het lijkt alsof het hogere wiskunde is, omdat wij onszelf zo in de weg staan in dit bevrijdingsproces. Wij klampen ons te veel vast aan het verleden. Door ons ego, stagneren wij het groeiproces en ontdoen onszelf van de Goddelijke stroom. Vasthouden aan het verleden uit angst voor het heden zal ons uiteindelijk als een kaartenhuis in elkaar laten storten. Zo ver willen wij het toch niet laten komen?
Ik laat jullie nu zien hoe ik op een hele eenvoudige wijze heb leren vergeven en zodoende mezelf heb bevrijdt van het verleden.

De helende werking van affirmaties

Ik gebruik dagelijks affirmaties voor alles wat ik beoog in mijn leven. Dit zijn gedachten krachten, die mijn denkpatroon transformeren. Affirmaties zijn positieve zelfsuggesties die ons zelfbeeld, gezondheid en eigenwaarde beïnvloeden en letterlijk herprogrammeren. Je onderbewustzijn wordt door middel van affirmaties toegankelijker gemaakt. Een voorbeeld van een affirmatie is “ik laat mijn verleden gemakkelijk los”. Het mooie van deze techniek is, dat je het helemaal zelf kunt invullen. Je maakt ze zelf of je gebruikt affirmaties die anderen geschreven hebben. Ik zeg de affirmaties vaak hardop en herhaal ze meestal, maar in gedachten zijn ze ook net zo krachtig. Dus of je ze nu luidkeels of zachtjes in gedachten opzegt, maakt niets uit. Gebruik de affirmaties zoals jij het prettig vindt. Let er op dat de affirmaties in de tegenwoordige tijd uitgedrukt worden. Want als jij zegt “ik wil gezond leven”, is er twijfel in het spel. Je overtuigd je onderbewustzijn dan niet voldoende. Het heeft meer effect als jij zegt “ik leef gezond”. Waar het op neerkomt is dat jij gelooft, dat jij datgene waar jij naar verlangt al in jouw bezit hebt. Het geloof is de kracht van een affirmatie. Schrijf daarom alles in de tegenwoordige tijd op, wat op dit moment tegenzit en wat jij tekort komt in dit leven. Zeg het op met vaste overtuiging en geloof in wat jij zegt, geloof in jezelf. Jullie kunnen dit allemaal bewerkstelligen en hiervoor is geen gave nodig. Affirmaties zijn namelijk voor iedereen toegankelijk en voor alle doeleinden te gebruiken! Dus of je nu wilt stoppen met roken, je financiële situatie wilt verbeteren of wilt afvallen, zijn affirmaties een flinke steun in de rug.

Karma affirmaties voor vergiffenis en bevrijding.
Ik ben vrij.
Ik ben niet gebonden aan het verleden.
Ik ben verbonden met het nu en het heden.
Ik vergeef mezelf en anderen.
Vergiffenis is geen obstakel voor mij, maar
een bevrijding.
Liefde stroomt door mijn hele wezen en ik
straal dit uit naar mezelf en anderen.
Ik ben liefde en daarom ben ik geliefd door
het universum en alles wat hiermee verbonden is.
Ik ben verlost en karma vrij.

Louise L. Hay

Affirmaties spelen een belangrijke rol in het creeren van je werkelijkheid.
Kies die affirmaties, of schrijf ze zelf, die bij je passen;
deze zijn van de wereldberoemde Louise L. Hay
Wil je iets veranderen in je leven, je werk, je relatie?
Kies een affirmatie (of maak er zelf één),
zeg ze een maand lang elke dag,
liefst terwijl je in de spiegel kijkt,
en weet dat je de gewenste situatie verdient!


Mijn gedachten zijn positief en vreugdevol.
Alles in mijn leven, elke ervaring en elke relatie
is een weerspiegeling van mijn gedachten.
Ik ben goed genoeg.
Ik word niet beperkt door achterhaalde, beperkende gedachten
van mijn familie of de samenleving.
Ik houd nu totaal van mezelf.
Ik behandel mijn innerlijk kind liefdevol, vriendelijk en troostend,
nu we samen alle achterhaalde, negatieve boodschappen ontdekken
die ik had vastgehouden. We laten ze nu liefdevol los.
Alles wat ik nodig heb, komt op het volmaakte moment naar mij toe.
Ik vraag om hulp, ik vertel het leven wat ik wil
en dan sta ik toe dat het mij toevalt.
Ik ben een geboren winnaar.
Ik luister alleen naar winnaars, mensen die weten wat ze doen
en die een vreugdevol, liefdevol en welvarend leven leiden.
Mijn inkomen wordt steeds groter.
Geld is energie en een manier om diensten uit te wisselen.
Hoeveel geld ik heb, is afhankelijk van wat ik denk te verdienen.
Ik ben mijn eigen unieke zelf.
Iedereen is uniek en anders. Als we ons teveel aanpassen,
geven we geen uitdrukking aan onze individualiteit.
Ik ben één met iedereen op aarde.
 LoslatenLoslaten betekent niet stoppen met om de ander geven,
het betekent dat ik het niet voor een ander kan doen.
Loslaten betekent niet mezelf afsluiten,
het is het besef dat ik een ander niet kan beheersen.
Loslaten betekent niet iemand anders volmacht geven,
maar toestaan dat de ander leert uit logische consequenties.

Loslaten betekent machteloosheid toegeven,
wat inhoudt dat de uitkomst niet in mijn handen ligt.

Loslaten betekent niet zorgen voor, maar geven om.
Loslaten betekent niet vasthouden, maar ondersteunen.
Loslaten houdt in dat je niet in de centrale regelkamer gaat staan
om alle gevolgen te bepalen, maar anderen toestaat hun eigen
bestemming te bepalen.
Loslaten betekent niet beschermend zijn, het betekent
de ander toestaan de realiteit onder ogen te zien.
Loslaten betekent niet alles naar mijn wensen willen laten verlopen,
maar iedere dag nemen zoals hij komt en mijzelf erin koesteren.

Loslaten betekent niet dat je spijt moet hebben van het verleden,
maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten betekent minder vrezen en meer liefhebben.

10 technieken om de energie van je kind te gronden en in balans te brengen

10 technieken om de energie van je kind te gronden en in balans te brengen

Help! mijn hooggevoelige kind wordt gepest

Help! mijn hooggevoelige kind wordt gepest

De Boodschap van de Nieuwe Kinderen

 
Een Boodschap van het Hart

door
De Nieuwe Kinderen, de - en de Kristalkinderen, zijn naar de Planeet gekomen om jullie kinderen te zijn. Maar zij zijn met een specifiek doel gekomen, namelijk de Planeet helpen met haar Evolutie door middel van het proces dat bekend is als Opstanding. Dus terwijl jullie van hen genieten en hen ervaren als deel van jullie gezin en gemeenschap, hebben zij een Hoger Doel. Dat doel zal de kern zijn van deze toespraak.

Als individuen hebben de Indigo- en Kristalkinderen vele grote gaven en talenten. Vaak zijn zij bijzonder intelligent, creatief en paranormaal begaafd. Zij kunnen gidsen en engelen zien en met hen communiceren, en zij voelen zich net zo thuis in de Materiële als in de Spirituele.wereld. Maar het is als GROEP dat hun energie en hun boodschap belangrijk is. Het is als groep dat zij op de Planeet werken om een nieuw soort energie te brengen en te aarden.
Die energie is de Kristal- of “Christusenergie”, die het niveau van het “Christusbewustzijn” vertegenwoordigt. En de boodschap van de Nieuwe Kinderen is een Boodschap van het Hart. Als groep werken zij om de mensheid te helpen het Collectieve Hartchakra te openen en de nieuwe energie te verwelkomen. Er was een krachtige “zet” nodig om het bewustzijn van de mensheid te verhogen tot het niveau dat vereist is voor de geboorte van een Nieuwe Samenleving en een Nieuwe Aarde. En de Nieuwe Kinderen hebben die “zet” gegeven. Door de mensheid te helpen haar hartchakra te openen en door vanuit het hart te gaan werken, maken de Nieuwe Kinderen het proces mogelijk dat bekend is als Opstanding. Zij zijn de motor en de kracht van Opstanding, en hun boodschap is de mensheid wakker maken en haar voorwaarts te duwen. De Nieuwe Kinderen zijn de Meesters van de Opstanding.
Het is hun taak om een nieuwe samenleving te creëren die gebaseerd is op Liefde en Bekrachtiging. Het is een samenleving die voorbij dualiteit bestaat, in het domein van “Eenheid”. Het is een groepsproject van kinderen over de hele Planeet, en het dient om de menselijke familie samen te brengen en te verenigen in het concept van een Nieuwe Samenleving of een Gouden Tijd voor de planeet.

Het Lot

 


Alles heeft een reden in het leven
Niks gebeurt zomaar
Als je vertrouwt in wat komen moet
Sta je sterk in het Nu-moment
Want toekomst bestaat niet
Het lot is een direct gevolg
Van hoe bewust je op dit moment bent
En als je ieder moment bewust blijft
Komt alles naar je toe wat je nodig hebt
Het leven draagt je!

Innerlijke aandacht

Bij de meeste situaties in het leven
richten mensen hun aandacht
steeds naar buiten op zoek naar
invulling van hun eigen verlangens
Ons denken is zo gewend van ons
eigen innerlijk te willen vermijden
dat het bijna normaal geworden is
van antwoorden te zoeken voor het leven
buiten onszelf...
We verwachten dat anderen vriendelijk zijn,
zich gedragen tegenover ons,
luisteren naar ons,
onze eigen verwachtingen bevredigen...

Maar wie luistert naar zichzelf?
Wie luistert naar zijn eigen innerlijke kracht?
Wie put er zijn kracht vanuit eigen hart?
Wie leeft er vrij zonder verwachtingen?
Wie richt de aandacht naar binnen?

Heb je jezelf ooit eens afgevraagd
waarom je nooit de weg naar binnen neemt?
Altijd die woorden en gedachten
die naar buiten gaan...

Waarom luister je niet naar de stilte in jezelf?
Waarom moet alles altijd verwoord worden?
ingevuld raken....?

Laat voor één keer de grote kracht
door je heen gaan zonder woorden
Zonder dat je iemand anders
nodig hebt in je leven

Laat voor één keer alle gedachten
varen zonder doel waarheen...

De reis voltrekt zicht enkel innerlijk!

Vrede en Geluk in het NUAls je denkt dat vrede en geluk ergens anders zijn en je rent er achteraan, zul je nooit aankomen. Alleen wanneer je beseft dat vrede en geluk hier in dit moment beschikbaar zijn,
zul je in staat zijn je te ontspannen.
In het dagelijks leven is er zoveel te doen en zo weinig tijd.
Je voelt je misschien gedwongen de hele tijd te rennen.
Stop er gewoon mee!
Raak de diepste grond aan van het huidige ogenblik en je zult ware vrede en vreugde aanraken.

De kracht van dankbaarheidJe kunt wijze en succesvolle mensen eenvoudig herkennen omdat ze zich altijd in een staat van dankbaarheid bevinden. Ze zijn dankbaar voor hun leven, hun successen, hun kansen en zelfs hun tegenslagen. Ze zien hun tegenslagen als lessen waarvan ze kunnen leren hoe ze dingen beter kunnen doen en zichzelf kunnen verbeteren.
Wijze en succesvolle mensen laten zich niet beperken door teleurstelling of bitterheid. Met andere woorden: ze waarderen en genieten van het leven. In dit artikel zal ik je meer uitleg over de kracht van dankbaarheid en hoe je het kunt gebruiken als een hulpmiddel om meer wijsheid en succes te creëren.

Wat kan de kracht van dankbaarheid voor jou doen?

De kracht van dankbaarheid kan je helpen je doelen te bereiken. Als je een bepaald doel hebt gesteld en je hebt het gevoel dat het nog wel even gaat duren voor je het bereikt, kijk dan terug en wees dankbaar voor de vooruitgang die je al hebt gemaakt. Feliciteer jezelf voor alle mijlpalen die al hebt bereikt en besef dat het nog maar een kwestie van tijd is voor je je doel bereikt. Schrijf je mijlpalen op om een beter overzicht te krijgen van wat je al hebt bereikt. Door de stappen die je al hebt genomen te waarderen, bevestig je dat je op weg naar succes bent.
De kracht van dankbaarheid kan je zorgen en angsten verlichten. Wanneer je merkt dat je veel zorgen aan je hoofd hebt (omdat er bijvoorbeeld te veel rekeningen zijn of mensen te veel eisen aan je stellen), probeer dan juist een grotere en belangrijkere dingen in je leven te waarderen. Begin met dankbaar te zijn voor het feit dat je leeft. Waardeer het voedsel dat je kunt eten, het dak boven je hoofd, de frisse lucht die kunt ademen en het schone water dat je kunt drinken. Veel mensen in derde-wereldlanden hebben deze luxe dingen niet. Door deze dingen te waarderen, kun je van een toestand van zorgen naar een van gemak en gelukzaligheid gaan.
De kracht van dankbaarheid transformeert obstakels in kansen. Obstakels kunnen meer bewustzijn creëren en je meer kracht geven. Wanneer je voor een uitdaging staat, accepteer en waardeer deze dan en vertrouw erop dat er een les voor je in verborgen ligt die van grotere waarde is. Door dit te doen, leer jezelf open te staan en gebruik te maken van alles wat in het moment verschijnt, zelfs als het anders is dan wat je had verwacht. Als je iets niet kunnen doen, sta dan stil bij en waardeer de andere kansen die mettertijd vanzelf weer zullen verschijnen.
De kracht van dankbaarheid brengt meer overvloed. Focus op en waardeer al de goede dingen in je leven, zoals je gezondheid, je relaties, je passies en je talenten. Door deze wijsheid van dankbaarheid te uiten zeg je ‘ja’ tegen het leven en alles wat het te bieden heeft. Volgens de wet van de aantrekkingskracht is het zo dat als je je aandacht en gedachten op iets richt, je er ook meer van zult aantrekken. Door dankbaar te zijn focus je die intentie en aandacht op dingen die je fijn vindt in plaats van dingen die je juist niet in je leven wilt. Je zult dan juist de positieve dingen aantrekken, waardoor je meer overvloed in je leven krijgt.

Waardeer elk moment

 
Je bent hier alleen nu,  je leeft alleen in dit moment.
Vind balans tussen zijn en doen.
“…de enige tijd die je ooit zal hebben om iets te leren, of om iets te zien of voelen, of om een gevoel of emotie te tonen, of om te reageren op een gebeurtenis, of om te groeien, of om te helen,
is dit moment, want dit is het enige moment dat we ooit krijgen.
 
Je bent hier alleen nu, je leeft alleen in dit moment.”
 
Veel mensen verspillen regelmatig hun kostbare tijd. Ze leven in de veronderstelling dat ze eeuwig zullen leven. Daarom waarderen ze het moment niet als een kostbare kans die nooit meer zal terugkeren.
Anderen racen voortdurend tegen de klok en proberen zoveel mogelijk activiteiten in elk uur te proppen, met veel stress als gevolg.
Volgens ons zijn we niet alleen effectiever maar ook gelukkiger als de de balans vinden tussen zijn en doen. Vraag jezelf altijd af wat het belangrijkste is dat nu gedaan moet worden. En we leren dan te ZIJN – volledig aanwezig – wanneer we iets doen. Maak wat tijd vrij om te ontspannen als je klaar bent met je taak. Geniet!
Zorg ervoor dat je dag er echt toe doet. Want dat is alles wat je ooit zult hebben.

“Maar weingen van ons begrijpen echt hoeveel we van ons leven kunnen maken
als we het juist, wijs en spaarzaam gebruiken.
Laten we spaarzaam omgaan met onze tijd –
er zijn al talloze levens weggeëbt wanneer we wakker worden,
en daarom beseffen we de waarde niet
van de onsterfelijke tijd die God ons heeft gegeven.”

Datgene waar je op focust, groeit.De meeste mensen beseffen helemaal niet hoeveel kracht er eigenlijk in ons schuilt. We zien onszelf meestal als kleine inviduen in een enorme wereld die opboksen tegen de tegenslagen die ons ervan weerhouden vervulling te vinden. Maar er is een waarheid die dit beeld kan veranderen, die dat gevoel van machteloosheid kan vernietigen en je ware vrijheid kan brengen:

Datgene waar je op focust, groeit.
Onze focus schept onze realiteit. Als je constant focust op wat er mis is in je leven en de wereld, wat ga je dan zien? De dingen die mis zijn. Maar als je je focust op de dingen waar je van houdt, de dingen die je inspireren en met vreugde vervullen, dan begin je de schoonheid te zien waar je eerder blind voor was.
Je kunt je ervaring in één moment transformeren, door gewoon je focus naar binnen te richten. Door je aandacht gewoon diep in jezelf te brengen, in plaats van je mee te laten sleuren door de drama’s en zorgen van de wereld om je heen, kun je levenslange patronen van ontevredenheid en verstrooidheid doorbreken.

15 mei 2012

Een andere kijk op bezetenheidVanderdonck, een Vlaamse psycholoog, leefde van 1927 tot 1991. Het "E-Syndroom" staat voor "Entiteit-Syndroom"wat verwijst naar de staat waarin een groot aantal van zijn patiënten zich bevindt. Op wetenschappelijke wijze toont hij door een studie aan dat bezetenheid bestaat en te behandelen is. Maar hij geeft inzage in meer dan dat. In het overgrote deel van de door hem behandelde gevallen vindt de bezetenheid niet plaats door een duivel of een kwade kracht. Vaak is het een overleden familielid die niet wil of kan verdergaan na de overgang en zich vastklampt aan een dierbare.
Is dat eenmaal gebeurt dan kan deze ziel zich niet zomaar weer losmaken van de "bezetene". Soms probeert de ziel de bezetene naar zelfmoord te drijven of een ongeluk te forceren ("Ik werd onder een auto geduwd.") om zo los te komen. In de praktijk mislukt dit plan meestal omdat de ziel van een zelfmoordenaar heel dikwijls blijft hangen.
Mensen die bezeten zijn voelen zich bijna altijd erg vermoeid. Dit komt omdat de ziel die bij hun lichaam verblijft ook energie nodig heeft. Normaal gesproken haalt een ziel die over is gegaan deze uit de kosmos maar als ze op aarde blijft moet ze haar energie daar vinden. Ze leeft dan van de energie van de "gastheer". Hoe langer de bezetenheid duurt, hoe zwaarder de vermoeidheidsklachten
worden. De gemiddeld tijd dat een ziel doorbrengt bij een patiënt is volgens het onderzoek van Vanderdonck ruim 12 jaar!
Ook neemt de bezetene vaak eigenschappen over van de entiteit. Veelal zijn dit negatieve eigenschappen, slechte gewoonten zoals roken en daarnaast pijnklachten. Een andere opvallendheid is dat mensen die bezeten zijn niet gehypnotiseerd kunnen worden.

Uit de literatuur blijkt dat 15% tot 20% van alle mensen niet te hypnotiseren is. Als alle mensen die niet te hypnotiseren zijn bezeten zijn dan moet ik tientallen mensen kennen die een entiteit bij zich dragen! Wat een eng idee!
Onsterfelijke ziel
Uitgangspunt bij zijn twee jaar durende studie is dat de ziel onsterfelijk is en na het overlijden het lichaam verlaat. Hierbij gaan niet alle zielen naar de plek van bestemming, door Vanderdonck aangeduid als "het Licht". Deze zielen kunnen in plaats daarvan blijven hangen op aarde en zorgen voor bezetenheid.

Omvang studie
Vanderdonck beschrijft hij dat hij gedurende de onderzoekperiode van de studie 1.131 patiënten behandelt.
Bij 921 hiervan constateert hij de aanwezigheid van een entiteit (81%).
Zijn patiënten bestaan voor tweederde uit vrouwen en eenderde uit mannen, beide groepen van alle leeftijden voornamelijk woonachtig in België. De relatief grote vertegenwoordiging van vrouwen is opmerkelijk. Vanderdonck denkt dat vrouwen makkelijker praten over deze zaken en ook makkelijker hulp aanvaarden op dit gebied. Een andere verklaring van de ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen zou kunnen zijn dat vrouwen vatbaarder zijn voor aanwezigheid dan mannen. Dit is echter niet in de studie bevestigd.

Bezetenheidtest
Om na te gaan of een patiënt al dan niet bezeten is. heeft hij de volgende methode ontwikkeld:

1. De zwaai-houdingtest
De patiënt staat ontspannen rechtop, voeten tegen elkaar aan. Vanderdonck voert een aantal magnetische passen uit (bewegingen van de handen) waarmee hij onder andere de kruinchakra sluit en de staartchakra en de kundalini aanwakkert. Vervolgens verzoekt hij de patiënt naar een bepaald object te kijken en geeft hij aan dat hij zijn vingertoppen heel lichtjes op de schouderbladen
zal leggen zodat de patiënt het evenwicht verliest. "Laat je rustig vallen, in gelijk welke richting, ik zal je zeker opvangen", besluit hij. Valt de patiënt naar voren, dan duidt dit op een aanwezigheid. Valt de patiënt naar rechts, dan is er sprake van een meervoudige bezetenheid of een negatieve ziel (de druk van de linkerkant, de kant waar de aanwezigheid verblijft,
is groot). Valt de patiënt naar links, dan is dit een signaal van de gids of begeleider. Als de persoon naar achter valt dan is deze niet bezeten.

Indigo kinderen/tieners en ADHD - ADD
Het meest voorgeschreven geneesmiddel voor deze kinderen is Rilatine®.
Meestal om het gemakkelijker te maken voor de ouders en de school. Wederom uit onwetendheid.


De oorzaak van al deze klachten ligt meestal bij de ouders, deze kinderen zijn zeer fijngevoelig en nemen al de energieën waar, ook van hun ouders, alsof het hun eigen klachten zijn. Ze weten niet hoe hier mee om te gaan, en dat uit zich in onderstaande klachten.Het kind of de tiener vertoonde volgende energetische of psychologische kenmerken:

 1. Moe tot chronische vermoeidheid
 2. Grote energieschommelingen
 3. Innerlijke onrust
 4. Lethargie (een toestand waarin men zo lusteloos is dat men geen klop meer doet, alleen slapen, dromen, rondhangen en uitstellen. Maar in het hoofd is een komen en gaan van ideeën en gedachten)
 5. Aanpassen is heel moeilijk (nieuwe vrienden van de ouders, nieuw klasje, nieuwe buren, …)
 6. Hypersensiviteit (bijv. dyslexie, borderline)
 7. Verhoogde prikkel gevoeligheid (geluiden, aanrakingen, drukte om hen heen)
 8. Weinig eigenwaarde
 9. Weinig zelfvertrouwen
 10. Niet kunnen verwerken van emotionele gebeurtenissen (sterven huisdier, verandering van school, ouders scheiden,…)
 11. Depressie bij kinderen, neerslachtig, gewoon triest zijn
 12. Hebben vaak het gevoel alleen op een eiland te zitten
 13. Ze stellen vaak uit
 14. Ze hebben de neiging om zichzelf te verliezen in het sociale gebeuren.
 15. Grote emotionele ontladingen (na te hoge prikkelbelasting of frustrerende situaties)
 16. Er is een balans tussen enthousiasme en apathie (apathie is leren afstand nemen van iets wat je anders pijn zou kunnen veroorzaken

Zoals reeds vroeger vermeld worden veel van deze kinderen onder de noemer van ADHD of ADD geplaatst.

ADHD Attention Deficit Hyperactivity disorder.In het Nederlands: Aandachtsstoornis met Hyperactiviteit. Vroeger sprak men ook over 'hyperkinetische kinderen', maar deze terminologie is intussen verlaten.
ADHD wordt in het Nederlands ook wel eens 'vertaald' als "Alle Dagen Heel Druk".

ADD staat voor 'Attention Deficit Disorder'. ADD wordt beschouwd als een subtype van ADHD, waarbij de hyperactiviteit ontbreekt.
In het Nederlands: aandachtstekortstoornis.Wanneer we kijken naar de aandachtskenmerken vanuit de medische wereld kunnen we merken dat heel veel van deze typerende zaken bij indigo kinderen een vast gegeven zijn.

ADHD

 1. Geen aandacht voor details, slordigheid
 2. Moeite aandacht vast te houden
 3. Lijkt niet te luisteren
 4. Maakt taken/karweitjes niet af
 5. Kan taken niet organiseren
 6. Vermijdt langdurige mentale inspanning
 7. Raakt vaak dingen kwijt (speelgoed, schoolboeken,…)
 8. Afgeleid door uitwendige prikkels
 9. Vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Als we de hyperactiviteit / impulsiviteit onder de loepe nemen zien we volgende zaken:

 1. Beweegt onrustig met handen of voeten, wiebelt op stoel
 2. Staat vaak op in de klas of andere situaties waar men moet zitten
 3. Rent vaak rond of klautert overal op
 4. Heeft moeite rustig te spelen
 5. Is vaak in de weer
 6. Praat aan een stuk door
 7. Gooit antwoorden eruit
 8. Kan niet op beurt wachten
 9. Verstoort of onderbreekt anderenADD
Kinderen met ADD kunnen getypeerd worden door:

 1. Stil en angstig gedrag
 2. Dromerigheid
 3. Passiviteit
 4. Teruggetrokkenheid
 5. Gebrek aan zelfcontrole
 6. Traag leertempo
 7. Te weinig zelfcontrole

Kinderen met ADD moeten minstens 6 van de onderstaande 9 kenmerken hebben:

 1. Maakt slordigheidsfouten
 2. Kan de aandacht niet vasthouden
 3. Lijkt niet te luisteren
 4. Volgt aanwijzingen niet op
 5. Moeite met organiseren
 6. Vermijdt langdurige taken
 7. Raakt dingen kwijt
 8. Wordt gemakkelijk afgeleid
 9. Vergeetachtig

Deze kenmerken moeten méér dan gemiddeld voorkomen, al langere tijd bestaan en niet veroorzaakt worden door andere (psychiatrische) stoornissen.

Wees alert en help je kinderen door te zoeken naar andere oplossingen. Op deze manier zorg je ervoor dat de ziel van dit prachtig wezen zich niet sluit door
conditioneringen zoals het bij ons gebeurt. 
Laat het kind zijn afstemming met zijn ziel en doel behouden. Terwijl het een evenwicht zoekt in onze maatschappij.

Symptomen bezetenheid

Het E-syndroom - Roger Vanderdonck 1927 - 1991
HET E-SYNDROOM: BEZETENHEID ANDERS BEKEKEN
Voor mensen die door allerlei problemen worden achtervolgd en tevergeefs om hulp zoeken.

Achterflap van het boek.
Een aantal mensen laten zich niet of moeilijk hypnotiseren. Bij een onderzoek naar de oorzaak daarvan stelt de auteur vast dat een zeer groot aantal van die mensen zijn "bezeten". Hiermee bedoelt hij niet dat een of andere boze geest bezit nam van hen. Bij de verklaring van die bezetenheid zowel als bij de behandeling ervan, ontwikkelt hij een zeer oorspronkelijke visie en methode. Het geheel van symptomen omschrijft hij als het E- of Entiteiten-syndroom, waarmee hij verwijst naar de aanwezigheid van de ziel van één of meerdere overledenen bij de desbetreffende persoon.

Roger Vanderdonck spreekt indringend over de onsterfelijke ziel en de wisselwerking tussen ziel en lichaam. "Niet alle zielen gaan naar hun bestemming wanneer ze door het sterven van het lichaam worden gescheiden. Niet alleen in dit onderzoek maar ook in mijn spiritistische experimenten werd dit bevestigd" stelt hij, waarna hij dieper ingaat op de binding van dergelijke zielen aan de materie, in casu ook aan de mens en de gevolgen daarvan: een druk op de persoonlijkheid, tal van gezondheidsproblemen, depressies, relatiestoornissen, enz. De auteur rapporteert over zijn onderzoek en de wijze waarop hij zijn groot aantal patiënten heeft behandeld.


Bij zijn onderzoek wordt hij ook geconfronteerd met zeer merkwaardige, zeg maar paranormale fenomenen, buitenaardse aanwezigheden, entiteiten uit het elfenrijk, zielen van mensen in dieren en in huizen. Dit boek is daarom meer geworden dan een onderzoek over bezetenheid. "We doen er goed  aan de onsterfelijke ziel te beschouwen als een dagelijkse realiteit waaruit wij de nodige conclusies moeten trekken op vele terreinen" besluit hij. Een verbluffend verslag! Roger Vanderdonck (1927-1991) is psycholoog en verwierf internationale faam met zijn testen voor het meten van handigheid, reactiesnelheid en andere vaardigheden. Hij zette allerlei experimenten op in relatie tot de parapsychologie.Korte samenvatting van het boek.
De oorzaak ligt in de aanwezigheid van de ziel van één of meerdere overledenen bij de persoon, die het syndroom vertoont.
De ziel noemen we entiteit, vanwaar E-syndroom of entiteitensyndroom.
De onsterfelijke ziel = het onsterfelijke deel van de persoonlijkheid
Het onsterfelijke deel is immers dat wat overleeft als het sterfelijke deel (het lichaam) volledig ophoudt met functioneren. Niet alle zielen gaan naar hun bestemming wanneer ze door het sterven van het lichaam ervan worden gescheiden. Normaal gaan de zielen naar het licht, maar de zielen die niet naar het licht gaan, blijven hier op aarde, waar ze op één of andere manier tijdelijk aan de materie gebonden blijven. Die materie kan ook de mens zijn. Wanneer de ziel hier blijft na het verlies van haar sterfelijke voertuig (lichaam) is ze niet meer op haar plaats en daardoor veroorzaakt ze storingen.
Het boek is ontstaan naar aanleiding van een studie ivm. hypnose. Later bleek dat mensen met een aanwezigheid praktisch onmogelijk onder hypnose te brengen zijn.

Tussen 1-07-87 en 30-06-89 heeft Verdonck 1131 mensen getest. Bij 921 mensen bleek een entiteit aanwezig te zijn, dat is 81.3%, wat zeer veel is. Bij de 921 mensen gaat het van kinderen van o jaar tot mensen van 73 jaar en ouder.TYPISCHE SYMPTOMEN DOOR VERSCHILLENDE MENSEN UIT HET 
PARANORMALE DOMEIN OP EEN RIJ GEZET

Roger Vanderdonck (1927-1991) is psycholoog en verwierf internationale faam met zijn testen voor het meten van handigheid, reactiesnelheid en andere vaardigheden. Hij zette allerlei experimenten op in relatie tot de parapsychologie.
Het E-syndroom, is het eerste boek waarin hij hierover verslag uitbrengt. De auteur is kort na de publicatie van dit boek overleden. 
Bibliografie [Het E-Syndroom, bezetenheid anders bekeken] (ISBN 90-72931-24-6) Symptomen van bezetenheid
Van deze 921 patiënten heeft Vanderdonck bijgehouden met welke symptomen men bij
hem kwam. Hieronder is weergegeven hoeveel procent van de patiënten de genoemde
symptomen had.

Beschrijving en frequentie van de symptomen.

Vermoeidheid en oververmoeidheid (vanaf zware vermoeidheid tot totale uitputting) 83,4%
Als de ziel na de klinische dood het lichaam verlaat, kan zij naar het licht gaan, waar de kosmische energie aanwezig is die haar toelaat verder te bestaan. Zij kan echter ook op aarde blijven hangen, dan moet ze echter haar energie elders vinden, en ze zoeken deze energieën bij levende personen.

Onmacht van elke therapie (geen enkele eerder gevolgde therapie heeft uitkomst geboden) 80,4%

De meeste mensen die Verdonck getest heeft waren al overal geweest en niemand of niets heeft hen kunnen helpen. Het gaat hier om zowel klassieke als om althernatieve therapieën. Het is echter zeker dat de aanwezigheid elke therapie belemmerde of onmogelijk maakte.

Klachten in de nekstreek (zoals pijn, druk, stramheid, stijfheid; vaak aan de linker-kant) en varianten in de schouders, rug, linker armen en benen 80,4%


Klachten in het hoofd (zoals hoofdpijn, druk in het hoofd, band om het hoofd, migraine, oorsuizingen) en de varianten gezichtstoornissen, gehoorstoornissen, en evenwichtsproblemen 77,8%


Depressie en varianten angst, zenuwen, spanningen en labiliteit

Zwarte gedachten, pessimistische kijk op het leven, zware depressie, zelfmoordneigingen, manisch depressief.  77,5%
Depressie en aanverwante symptomen zijn een gevolg van de entiteit op de persoon.Vanzelfsprekend zijn de kenmerken van de aanwezigheid, zoals de duur en graad van positiviteit of negativiteit eveneens van bijzonder groot belang. Ik zag deze depressieve toestanden ook sterker pathologische vormen aannemen in manisch-depressieve of uitgesproken paranoïde beelden. Bij deze laatste voelt de persoon zich werkelijk achtervolgd en voelt hij de aanwezigheid sterk aan. Het kan zelfs dat hij deze hoort of ziet. De zwaar depressieve en gestoorde personen hadden allemaal echte aanwezigheidssymptomen.

Relatiestoornissen (problemen met de partner, sociale problemen zoals contactmoeilijkheid of ontbreken van sociale contacten) 67,4


Storingen van interne aard: problemen aan de spijsvertering, hartproblemen (zoals druk, pijn), ademhalingsmoeilijkheden (zoals hyperventilatie) , maagklachten. 59,5%


Zelfmoord (zelfmoordpogingen, herhaaldelijke gedachten over zelfmoord, vaak betrokken bij ongevallen) 25,4%


Aanwezigheid voelen (zoals druk en gewicht voelen, schimmen zien, geluiden horen, koude wind voelen, frequent denken aan een overledene) 22,7%

Tot op vandaag worden deze gewaarwordingen, waarnemingen en belevenissen als inbeelding, hallucinatie of zelfs als pathologie afgedaan. Praktisch niemand aanvaardt de realiteit van die aanwezigheid, zeker de wetenschappelijke instanties niet die men daarvoor bevoegd kan achten. Men luistert niet naar de patient, het past volgens de wetenschap niet in het kader.

Signaalsymptomen: de eigenschappen, lichamelijke klachten, reacties, gedragspatronen en gewoonten vertonen van diegene, wiens ziel hij bij zich draagt 22,5%  

De invloed op de persoonlijkheid komt niet alleen tot uiting in allerlei klachten maar ook in een verlies van de eigen persoonlijkheid van " die andere".
De overgenomen eigenschappen zijn wel overwegend van negatieve aard. Het is wel zeker dat bepaalde "slechte" gewoonten, zoals bijvoorbeeld roken en drinken vaak bij de drager verder gaan. Het is alsof de entiteit op die manier verder wil genieten van die dingen, waaraan ze verslaafd waren.
Naast deze typische gewoonten herkent men bij de drager vaak ook allerlei karakter eigenschappen, tics,....enz. die ook bij de entiteit bestonden. Minder prettig is het dat bepaalde pijnen, letsels en ziekten eveneens een signaal kunnen zijn.

De tekst mag in zijn geheel gekopieerd worden, met bronvermelding:
http://www.oceaanvanlicht.be/p/het-e-syndroom-roger-vanderdonck-1927.html

8 mei 2012

God's Sun is waking up (Video)

In 2012 zal het licht van de zon voor weken en maanden veel intenser worden. Onze zon is een ondergeschikte versie van het licht van God in deze lagere dimensie. Met de toenemende intensiteit van het licht van de zon, zal de leegte, en het ether van God ook toenemen in zijn kracht. Onze fysieke en etherische lichamen zullen omgeven zijn door een veel intensere oceaan van licht en ether. En de trillingen van onze spirituele lichamen zullen hierdoor toenemen, net zoals onze spirituele kennis en wijsheid.
http://www.youtube.com/watch?v=a5ml8Ff5msg&feature=player_embedded

Het belang van zonnestralen voor het menselijk lichaam

Het is algemeen bekend dat de Zon zijn levenskracht afgeeft via zijn stralen. Lange tijd geleden dacht men dat de Zon een God was en noemde hem Ra. Men begon de Zon te aanbidden als zijnde de enige God, in plaats van veel verschillende Goden.

Zonder de elektromagnetische straling van de Zon zou er geen leven op Aarde mogelijk zijn, omdat dit hemellichaam voorziet in de levensenergie op Aarde in de vorm van warmte en licht.
 
Wat de meeste mensen echter niet zien is dat zich bij elke Zon een Centrale Zon bevindt met een hoger dimensionale trilling. Daarom is deze nog niet zichtbaar met de menselijke techniek van dit moment.

Tot in het midden van de 20e eeuw werkten mensen de gehele dag in de zon, zonder zonnebrandcrème en zonder te menen dat de stralen schadelijk waren. Ze droegen hoofddeksels en sommigen bedekten hun armen, maar het werd noodzakelijk geacht om vele uren in de Zon door te brengen.

Door de tijd heen werd de ozonlaag aangetast door vervuiling en is nog lang niet zo dik als in het verleden, waardoor meer UV-straling van de Zon de Aarde en de mensen kan bereiken.

De zonnestralen zijn nog steeds veilig en men kan er veel kracht aan onttrekken. Voor 10 uur ’s morgens en na 4 uur ’s middags is het het meest veilig om in de Zon te zijn. Ongeveer vijftien minuten per dag wordt aangeraden om de benodigde bouwstoffen aan te kunnen maken in het lichaam.

Via zonlicht krijg je vitamine D binnen, wat het lichaam zelf niet kan aanmaken. Het is een belangrijk element in het lichaam en kan niet worden aangemaakt door het lichaam zelf. Het is een bouwsteen voor een krachtige steroïde in het lichaam, genaamd calcitriol. Vitamine D zorgt voor gezonde botten en tanden en het werkt samen met vele andere nutriënten en hormonen.