Spirituele therapie

Healing

Het pad van liefde en overgave.

In openheid en met veel liefde gebruik ik mijn spiritualiteit om mensen te bevrijden van (diepe) blokkades en emotionele pijnplekken.

Als jij echt bereid bent jou verantwoordelijkheid op te nemen voor jou gezondheid, dan is de eerste stap naar genezing al gezet. Ik kan jou begeleiden in het hervinden van jou balans om zo terug in contact te komen met jou ziel. Maak terug contact met de liefde in jezelf. Jouw ziel is pure onvoorwaardelijke liefde, is vreugdevol en in harmonie. De essentie van wie je echt bent.....weet dat die liefde er zit, voel het in je wezen, het is wie jij echt bent. Dit vraagt tijd, tijd om tot rust te komen, de juiste zienswijze, de juiste houding, de juiste inzet, de juiste overgave, .......vertrouwen, doorzettingsvermogen.

“Je ben je eigen healer”

Spreek je eigen genezingskracht aan, die jou van nature is gegeven. 
Daar is moed voor nodig, en als jij die moed in jezelf durft aan te spreken dan gaan we ervoor en dan wil ik je bijstaan. 

Het gaat om de overgave en je volledig openstellen voor de energie van “werkelijk zélf willen genezen” De werkelijke pijn zit in je hart, en als jij bereid bent door die pijn heen te gaan zal je merken dat onder die pijn de liefde voor jezelf ligt te wachten om te mogen ontwaken. Daar ligt jou bevrijding, en daar ligt mijn focus.

Healing is het proces van heel worden, het is een beweging het vereist veel moed en inzet van degene die geheeld wil worden.  Healing is heel worden, één worden, één met wie je in wezen bent, één met het leven, één met je diepste kern en met de grootste werkelijkheid. Healing is bewustwording, zijn wie je bent en je volledig verbinden met het leven.

Healing, genezing en gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Een geheeld mens is vitaal, vol levensenergie en heeft een goede conditie. Dat houdt ook in dat ziektes veel minder kans hebben en genezing krachtig verloopt. Het lichaam beschikt over een enorm zelfgenezend vermogen, veel groter dan we kunnen bevatten.
Maar dat betekent niet dat healing een snelle of eenvoudige manier naar genezing is. In tegendeel,healing is een intensief traject, waar je volledig voor dient te gaan. Jezelf accepteren zoals je bent, inclusief al je pijnlijke momenten, je duistere kanten en je ziekte. En dat vereist moed. Healing is actief werken, er helemaal voor gaan en vooral geen verwachtingen hebben. Dan pas kan je je weer verbinden met de grootsheid en de magie van het leven.


Onze natuurlijke staat is zuiver, puur en zonder angsten.Je hebt niets nodig wat buiten jou ligt
Alle houvast die jij zoekt
Zit in jezelf


Lichaam en geest zijn één.
Wat er op geestelijk niveau gebeurt, heeft altijd zijn weerslag in het lichaam. Pijn, kwalen en ziekten kan je zien als signalen van disbalans. De signalen kunnen je aanwijzingen geven ten aanzien van bepaalde overtuigingen over jezelf en het leven. Blijven we de signalen structureel negeren, dan worden de waarschuwingen sterker. De ziel geeft als het ware een boodschap.
Overtuigingen die al sinds tijden diep ingekerfd zitten op onze ziel, zijn niet altijd even gemakkelijk te herkennen en te duiden. Duiden doen we dan ook niet, maar we kunnen wel kijken welke overtuigingen ermee samenhangen en hoe die geworteld zijn in je leven. Door contact te maken en goed te luisteren naar je lichaam kan je ziel zich weer laten horen en daarmee komen tot heling. Op fysiek niveau kunnen cellen, weefsels en uiteindelijk organen zodanig beschadigd zijn waardoor herstel niet altijd meer mogelijk is. Op zielsniveau is elk stapje naar heelwording er één en dat komt jouw essentie ten goede.

Wat betekent spiritualiteit voor mij?
Spiritualiteit is leven naar je hart. In je hart spreekt je ziel of je hogere zelf, je intuïtie, je innerlijke weten. Het is luisteren naar je gevoel, je hartsgevoel. Het is je herinneren wie en wat je bent en je bewust zijn van het grotere geheel. Je voelt dat je een deel bent van het geheel, het universum of het Goddelijke (of hoe je het ook wil noemen) en je wordt je bewust van verbindingen, energetische verbindingen en de goddelijke energie die in iedereen en alles aanwezig is. Je voelt dat alles liefde is, goddelijke, zuiver liefde, en dat we allen met elkaar verbonden zijn. Je merkt dat iedere persoon in je leven je iets kan geven of leren, waardoor je meer begrip en respect kan opbrengen voor anderen. Je gaat bewust leven, liefde voor jezelf ontwikkelen en deze delen met anderen. Spiritueel leven is bewust-zijn, je bewust zijn van meer dan alleen het fysieke en tastbare, het besef dat er méér is, je herinneren wie en wat je bent en op die manier persoonlijk groeien. Alles wat je zoekt, licht, liefde, geluk, is niet afhankelijk van materiële zaken, of van anderen. Alles wat je zoekt, vind je in jezelf.Spiritueel Genezen
Spiritueel Genezen is genezen door Geestkracht.
Het wordt ook wel paranormaal genezen genoemd, of healen. Iedereen kent wel de verhalen van mensen die zijn genezen van ernstige ziekten alleen maar door wilskracht. Wilskracht is geestkracht. Als ik mij focus, als ik bewust mijn gedachten richt, dan gebruik ik de kracht van de geest. Niet geloof, maar overtuiging verzet bergen. Gedachten hebben een uitwerking in de materiële werkelijkheid. Bewust gerichte gedachten kunnen de werkelijkheid veranderen. Je kunt jezelf ziek denken, dus je kunt jezelf ook beter denken.

Spiritueel Genezen werkt op alle niveaus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten