17 mei 2012Affirmaties zijn positieve teksten die je hardop tegen jezelf kan zeggen om je gedachten over jezelf, of je visie over bepaalde dingen in een positiever daglicht te stellen.
Het is een manier om je gedachten te veranderen en daarmee ook je leven te veranderen. Want geluk is niet afhankelijk van omstandigheden, daar kies je voor. Wat je denkt en gelooft, dat zal je creëren.

 


Affirmaties van Catherine Ponder

Kies de affirmaties die goed voelen voor je. Affirmaties zijn goed om ‘s ochtends te doen of voor het slapen gaan.
 • Ik dank dat ik de altijd vernieuwende, eeuwig ontvouwende expressie ben van oneindig leven, gezondheid en energie.
 • Laat er vrede binnen mijn muren zijn en voorspoed in mijn paleizen.
 • Ik dank voor mijn groeiende gezondheid, jeugd en schoonheid.
 • Ik ben het stralende kind van God en mijn geest, lichaam en zaken drukken nu deze stralende volmaaktheid uit.
 • Ik dank dat ik nu rijk, gezond en gelukkig ben en dat mijn financiële zaken goddelijk volmaakt geregeld zijn. Elke dag wordt ik op alle mogelijke manieren rijker en rijker.
 • Geld, geld, geld, manifesteer je hier en nu in rijkelijke overvloed.
 • Overvloed, rijkdom, gezondheid en geluk. De Goddelijke intelligentie is op dit moment bezig de weg te openen voor mijn directe zegeningen. Ik vertrouw erop dat alles wat mijn goddelijk recht is, nu naar me toekomt in rijke overvloed. Mijn rijkelijke zegeningen nemen niets af van een ander, aangezien de rijke substantie van God onbeperkt is en overal voor ons allen is. Er is geen uitstel! Dat wat niet in mijn hoogste belang is vervaagt voor mij en ik wens het niet langer. Mijn verlangens die door God zijn ingegeven worden nu rijkelijk vervuld op Gods eigen wonderbaarlijke wijze.
 • Ik ben een onweerstaanbare magneet, met de macht om alles wat ik goddelijk verlang aan te trekken, in overeenstemming met de gedachten, gevoelens en mentale beelden die ik voortdurend heb en uitstraal. Ik ben het middelpunt van mijn universum! Ik trek alles aan wat ik geestelijk kies en aanvaard. Ik begin nu het hoogste en beste in het leven te kiezen en geestelijk te aanvaarden. Ik kies nu voor gezondheid, succes en geluk en dat aanvaard ik. Ik kies nu voor rijkelijke overvloed voor mezelf en de hele mensheid. Dit is een rijk, vriendelijk universum en ik aanvaard de rijkdommen ervan, de gastvrijheid ervan en geniet nu van ze.
 • Ik ben het rijke kind van een liefdevolle vader. Ik aanvaard nu al het rijkelijk goede dat hij voor me heeft. God geeft mij succes in de vorm van rijke ideeën en rijke resultaten en dat succes verschijnt nu.
 • Ik ervaar nu volmaakte gezondheid, overvloedige voorspoed en totaal en intens geluk. Dit is waar, omdat de wereld vol charmante mensen is die me nu liefdevol op elke wijze helpen. Ik kom nu in het gezelschap van ontelbare engelen. Ik leef nu een verrukkelijk, interessant en bevredigend leven dat uiterst nuttig is. Door mijn eigen toegenomen gezondheid ben ik nu in staat om anderen te helpen om een verrukkelijk, interessant en bevredigend leven te leiden dat uiterst nuttig is. Mijn goeds – ons goed – is universeel.
 • Ik word nu gedreven door Goddelijke Liefde en door goddelijke macht geleid naar het juiste werk voor mij, dat ik op volmaakte wijze tegen volmaakte betaling doe. Het goddelijk plan voor mijn leven neemt nu de vorm aan van bepaalde concrete ervaringen, die naar volmaakte gezondheid, geluk, succes en voorspoed leiden.
 • De Goddelijke intelligentie heeft de leiding in mijn leven. Ik sta nu open en ben bereid de rijke instructies en leiding ervan te ontvangen en te gehoorzamen.
 • Goddelijke intelligentie stuurt de juiste koper voor de dingen die ik te koop aanbied. Elke betrokkene wordt gezegend met een goede en rechtvaardige uitwisseling van waarden.
 • Goddelijke intelligentie kent onze behoeften, weet waar het juiste huis voor me is en weet hoe dat op het juiste moment voor me gemanifesteerd moet worden.
 • Er is goudstof in de lucht voor mij. Door duidelijk, opzettelijk voorspoedig denken begin ik nu die goudstof op te nemen. Zelfs nu begin ik de resultaten hiervan te merken.
 • Goddelijk herstel vindt plaats. Het goede dat door gebrek leek aangetast, wordt goddelijk hersteld. De goddelijke wet van evenwicht doet nu zijn volmaakte werk.
 • Ik keer me tot God, vraag zijn leiding en ik ben voorspoedig. Ik weiger de voorspoed van anderen te bekritiseren en niemand bekritiseert mijn voorspoed. Ze wenden zich in plaats daarvan tot God, vragen om zijn leiding en ook zij zijn voorspoedig. Er is meer dan genoeg succes en voorspoed voor iedereen.
 • Geen enkele situatie kan me van streek maken. God is bij me om me te steunen en te onderhouden en alle dingen recht te zetten. Ik vertrouw alles in mijn leven toe aan de tedere zorg van mijn Goddelijke Vader. Ik weet dat hij wil dat ik gezond, gelukkig en voorspoedig ben en dat ik mij spiritueel ontwikkel. Hij wil al het goede voor me.
 • Niets dan goed kan in mijn leven komen, want God heeft de leiding ervan.
 • Ik dank voor de onmiddellijke, totale, goddelijke vervulling van deze verlangens. Dit of iets wat nog beter is komt tevoorschijn op het volmaakte tijdstip, in overeenstemming met Gods rijkelijke goeds voor mij.
 • De Goddelijke intelligentie werkt nu in mij en mijn leven en mijn zaken, teneinde datgene wat in mijn hoogste belang is te willen en te doen. En Goddelijke intelligentie kan niet mislukken!
 • Mij worden nu nieuwe manieren van leven en nieuwe werkmethoden getoond. Ik ben niet beperkt tot de manieren en methoden van het verleden. Ik ervaar mijn volmaakte werk op de volmaakte wijze, wat me nu volmaakte bevrediging en volmaakte beloning oplevert.
 • Ik hoef geen enkele vervelende situatie te accepteren. In zijn almachtige goedheid is God bezig alles wat negatief is op te lossen en te verwijderen uit mijn wereld. Geen enkele situatie maakt me van streek, want God, de Geest van het goede is bij me, en onderhoudt me en maakt alle dingen goed.
 • Ongeacht belastingen, kosten van levensonderhoud of werkloosheidscijfer, kan mijn inkomen toenemen en dat doet het nu ook rijkelijk door de directe werking van God.
 • Ik heb niets te vrezen. De goede Geest van God is nu werkzaam en goddelijke resultaten komen tevoorschijn.
 • Er is nergens afwezigheid van leven, goddelijke substantie of intelligentie, dus is er ook geen afwezigheid van leven, goddelijke substantie of intelligentie in mijn leven.
 • Goddelijke intuïtie toont me nu de weg. Goddelijke intuïtie werkt nu in en door me, in en door alle betrokkenen en brengt met gemak en snel het volmaakte resultaat.
 • Goddelijke telepathie onthult me nu de hele waarheid over mijn speciale vermogens betreffende voorspoed.
 • Goddelijke telepathie onthult jou, mij, ons, allen, de hele waarheid over deze situatie.
 • Ik heb onwrikbaar vertrouwen in de volmaakte uitkomst van elke situatie in mijn leven, want God heeft de absolute leiding.
 • De almacht van God gaat voor me uit en maakt mijn weg gemakkelijk, succesvol en verrukkelijk.
 • Ik kan alle dingen door hem die mij versterkt. Ik ben sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Het volmaakte resultaat wordt nu zichtbaar.
 • Ik ga in de betoverde cirkel van Gods liefde en ik ben nu goddelijk onweerstaanbaar voor mijn hoogste belang.
 • Er is geen veroordeling of wrok in me, voor me of om me heen. Goddelijke liefde en harmonie hebben het nu voor het zeggen in mij en in mijn wereld, dus houdt elke kritiek nu op.
 • Goddelijke liefde, wijsheid en orde onthullen nu volmaakte leiding en leveren volmaakte resultaten op in mij en mijn wereld.
 • Hetzelfde volmaakte vertrouwen dat deze financiële transactie in de eerste plaats op gang bracht, is nu machtig werkzaam, en regelt alles in het hoogste belang van alle betrokkenen.
 • Er is een goddelijke oplossing voor elk probleem. De goddelijke oplossing is de sublieme oplossing. Ik dank dat de goddelijke oplossing nu verschijnt.
 • Ik dank voor het goddelijke herstel van mijn zaken. Goddelijk herstel is nu volmaakt werkzaam voor alle betrokkenen en het volmaakte resultaat wordt nu zichtbaar. Ik dank dat aan elke financiële verplichting nu op Gods eigen wijze en wonderbaarlijke manier wordt voldaan.
 • Alles en iedereen maakt me nu voorspoedig en ik maak alles en iedereen nu voorspoedig.]
 • Ik weiger me neer te leggen bij een ervaring en te denken dat die noodzakelijk, blijvend of juist zou zijn. Ik weiger de dingen te aanvaarden zoals ze zijn. Ik ben Gods kind en ik zal niets anders aanvaarden dan Zijn volkomen goedheid voor mij.
 • Elke dag word ik op elke mogelijke manieren financieel onafhankelijk, met Gods hulp.
 • Ik verwacht elke dag rijkelijke overvloed in mijn leven en in al mijn zaken op goddelijk volmaakte wijze.
 • Met name vandaag verwacht ik rijkelijke overvloed en ik dank daarvoor.
 • Met de hulp van God straal ik nu bewust en vreugdevol goddelijke liefde uit naar mijzelf, mijn wereld en de hele mensheid.
 • Dit is Gods dag, een goede dag. Ik verklaar dat deze dag en alles wat er vandaag gebeurt, goed is.
 • Ik sta nu open en ben bereid de rijke, goddelijke ideeën te ontvangen die nu mijn zaken volmaakt op gang brengen en goed laten verlopen.
 • Niets kan me verslaan. Ik dank voor de volmaakte, onmiddellijke goede resultaten. Ik verheug me dat ik nu in alles succes heb.
 • Ik ben niet afhankelijk van personen of omstandigheden voor mijn voorspoed. God is de bron van mijn levensonderhoud, dus plaats ik God op de eerste plaats, ook financieel. Ik geef vrijwillig en met genoegen een deel van mijn inkomen, waardoor de wet van steeds toenemende voorspoed voor me in werking wordt gesteld. Ik geef nu mijn tienden die mij op weg helpen naar vrede, gezondheid en overvloed.
 • Mijn juk is gemakkelijk en mijn last is licht. Ik heb veel bereikt. Ik ben goddelijk toegerust om met gemak grootse dingen tot stand te brengen.
 • Ik verklaar dat deze zakelijke bijeenkomst en alles wat er verband mee houdt, goed verloopt. Spoedig worden bevredigende resultaten zichtbaar.
 • Dit is een tijd van bevredigende afronding. Ik laat los en laat deze dag alles op zijn beloop. Goddelijke intelligentie zorgt ervoor dat er alleen goeds uit voortkomt. Al het andere vervaagt.
 • Terwijl ik in bed ga liggen om te vredig te slapen, dank ik God voor mijn succesvolle dag. Ik rust comfortabel, wetend dat de goddelijke intelligentie mijn geest en lichaam vernieuwt en me voorbereid op een nog succesvollere dag morgen. Goddelijke intelligentie, welke positieve, opbouwende, creatieve gedachte, woord, instelling of handeling is mijn volgende stap om mijn huidige werk te verbeteren? Wat is de volgende stap naar de overvloed, bevrediging en vrijheid die mijn goddelijk recht zijn?
 • Alle financiële deuren zijn open; alle financiële kanalen zijn vrij en eindeloze overvloed komt nu naar me toe.
 • Ik gebruik de positieve macht van Gods rijkelijke substantie in wijsheid, liefde en goed beoordelingsvermogen in al mijn geldzaken en ik ben in alles voorspoedig.
 • Ik zegen je met een rijke toename van Gods almachtige goeds.
 • Alles en iedereen maakt me nu voorspoedig en ik maak alles en iedereen nu voorspoedig.
 • Ik zegen je en zegen je voor de rijkdommen van God die nu in en door je zichtbaar worden.
 • Ik verheug me in de overvloed van God, die voortdurend zichtbaar wordt als overvloeiend levensonderhoud hier en nu.
 • Ik dank dat ik op prachtige en volmaakte wijze:
 1. gekleed ben met de rijke substantie van God
 2. gehuisvest ben met de rijke substantie van God
 3. vervoerd wordt door de rijke substantie van God.
 • Goddelijke orde is nu gevestigd en wordt gehandhaafd, harmonie heerst alom.
 • Met lof en dank plaats ik de rijkdommen van God vandaag voor me om mij te leiden, beschermen en welvarend te maken. Alles wat nodig is, wordt nu gegeven. Mijn rijkelijke goeds wordt vandaag zichtbaar!
 • Mijn woorden zijn geladen met de macht om voorspoedig te maken.
 • Ik dank dat mijn inkomen nu enorm toeneemt door de directe werking van Gods rijkelijke goeds.
 • Ik dank voor de onmiddellijke, totale betaling van alle financiële verplichtingen op Gods eigen wonderbaarlijke wijze.
 • Ik ben een kind van de levende God, daarom ben ik één met zijn wijsheid. Die wijsheid leidt me nu op wegen van rechtschapenheid, vrede en echt succes.
 • Ik dank voor de onmiddellijke, complete, goddelijke vervulling van deze verlangens. Dit of iets nog beters komt tevoorschijn op het volmaakte moment, in overeenstemming met Gods rijkelijke goeds voor mij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten