19 juli 2013

Welke zijn de belangrijkste sleutels tot het scheppen van overvloed?
Overvloed:- is het stromen van energie die naar ons toe komt uit de universele bron van het leven.
- is meer dan geld; is liefde, wijsheid, deugden, materiële goederen, alles wat we nodig hebben om ons doel te bereiken.

1. Wees dankbaar; voor alles wat je overkomt. Alles wat naar je toekomt (auto, baas, vrienden) is energie die je kant op komt. Wacht niet af tot je volledig gelukkig bent maar prijs je Schepper elke dag.
Affirmatie: "Heer, ik dank je voor de overvloed die mij gegeven is"

2. Vergeef jezelf: Als je voelt dat je iets onvergeeflijks hebt gedaan, aarzel dan niet om jezelf te vergeven. Als we niet kunnen vergeven zijn we te trots om een gift van onze Schepper te aanvaarden. We willen het allemaal zelf doen. Loop niet rond met een gevoel van schuld. Hoe groot de puinhoop ook is, aanvaard de Scheppers' vergeving.
Aff. "Mijn Schepper heeft me vergeven. Ik aanvaard die vergeving en vergeef mezelf".

3. Laat bezorgdheid los: bezorgdheid is de belangrijkste oorzaak waardoor onze overvloed wordt afgeremd. Zolang we onze bezorgdheid niet loslaten kunnen we geen zuiver kanaal zijn voor het stromen van spirituele en materiële overvloed. Bezorgdheid is een gebrek aan geloof. Angst en twijfel blokkeren overvloed. Wanneer je in verleiding komt om je zorgen te maken, keer dan je gedachten naar je Bron.
aff. "Ik ontvang nu volledige overvloed om in elke behoefte te voorzien".

4. Wakker je vertrouwen aan: vertrouwen is het patroon van die dingen die we willen manifesteren. Heb vertrouwen en geduld. Wankel niet want dit brengt je plannen in de war. Wanhoop vernietigt alle hoop, blijf volharden, verwacht resultaten.
aff. "Bescherm mij, want in U stel ik mijn vertrouwen".

5. Visualiseer: datgene wat je wil zien gebeuren in je leven. Wens je meer vitaliteit; visualiseer dan jezelf bruisend van energie. Probeer je dagelijkse gebeden te visualiseren alsof je ze in een film ziet.

6. Heb zuivere gedachten: de kunst van de zuivere gedachte is gebaseerd op het visualiseren van een perfect idee. Elke dag van je leven schep je jezelf wie je bent. Hoe je jezelf ook visualiseert, dat zul je worden. Zie je alleen je gebreken of zie je de schoonheid van je hart?
Soms vragen we ons af hoe komt het dat ik dit niet ontvang?: omdat de positieve gedachte direkt wordt afgebroken.
De zuivere gedachte volhouden voor jezelf en voor iedereen rondom je is een spirituele wetenschap die uw leven en relaties volledig kan veranderen.
Aff. "Ik ben perfect, zoals mijn Vader in de hemel perfect is".

7. Zuiver je onderbewuste: sommige mensen brengen ijverig de sleutels tot overvloed in de praktijk en krijgen toch niet de resultaten die zij graag willen hebben. Waarom?; omdat zij hun onderbewuste niet hebben gezuiverd.
Als je besluit om een affirmatie te doen en zegt: "Ik ben een succesvol ..........." (wat je wil invullen). Maar als je jezelf 20 jaar lang of 20 levens lang hebt voorgehouden dat je een mislukkeling bent, dan moet uw onderbewustzijn eerst worden overtuigd. Uw onderbewuste zegt dan; "Ik geloof dit niet". Elke keer je iets negatiefs over jezelf denkt wordt deze gebeurtenis door uw onderbewuste opgeslagen. Het kost veel moeite on deze 'opnames' te verwijderen. Het onderbewuste moet soms hergeprogrameerd worden.
Je kan vragen aan je Hogere Aanwezigheid om de heerschappij over te nemen over de 4 componenten van de geest:
- onderbewuste geest (onze verlangens)
- bewuste geest (verstandelijke geest)
- onbewuste geest (diepste niveau van ons wezen - oerwezen, driften.
- bovenbewuste geest ( oneindige intelligentie in ons)
Wanneer je begint te graven en werken aan je onderbewuste dan kunnen je negatieve kanten sterker naar boven komen. De onbekende factor bij het verkrijgen van overvloed die we nodig hebben is altijd karma. Maar het afrekenen met karma is altijd onze eerste prioriteit. Dit is een soort werk waar we in moeten duiken, als we echt het meeste willen halen uit onze gelegenheden van scheppende overvloed.

8.Begin met een lijst te maken van je dromen: uw lijst kan omvatten: financiën, familie, kinderen, opleiding, gezondheid, huis, relaties, spiritualiteit, reizen, hobby's.
Een ware alchemist begint zijn experiment met het in contact treden met Zijn Schepper om inspirerende gedachten te mogen ontvangen.
Vraag alleen om dingen die je werkelijk nodig hebt om je levensdoel te vervullen (Je kan negatief karma scheppen als je de energie gebruikt om dingen te scheppen die je niet nodig hebt.)
Als je uw dromen werkelijk wil maken mediteer dan daarop en zeg affirmaties. Elke keer je een affirmatie herhaalt plant de bewuste geest het zaadje en heeft het onderbewuste het water.
Blijf voortdurend in dialoog met je Schepper. Wees niet gehecht aan de uitkomst en loop er niet op vooruit hoe je verlangens vervuld zullen worden. Neem de nodige stappen om het balletje aan het rollen te brengen.

9. Het in kaart brengen van je wensen: maak in je geest een blauwdruk van je spirituele en materiële overvloed die je in je leven wil produceren.
Maak er een gedetailleerd plaatje van. Wees nauwkeurig en beschrijf exact wat je wil bereiken, maak er desnoods een collage van en hang deze ergens op.

10. Vertel het niemand: (met uitzondering als enkele personen samenwerken aan een gezamelijke precipitatie)
Menselijke en gevoelspatronen van anderen kunnen storend zijn voor een succesvol experiment.

De mogelijkheden voor scheppende overvloed zijn eindeloos, men kan grote zegeningen ontvangen. Onderzoek en probeer de technieken in praktijk uit." Er zijn geen beperkingen gesteld aan de verheffing van de mens, en het hoogste staat open voor iedereen. Hier is enkel je persoonlijke keuze beslissend "
"Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten