1 mei 2014

"Weghalen van ongewenste energetische verbindingen opent weg naar genezing"


Op het "CFS Medical Symposium" werd een taboe onderwerp opengehaald.
Bij afloop van de lezing bleek uit de enthousiaste reacties van de aanwezigen heel veel herkenning en interesse naar meer.

Dr. Jo Van Eeckhout: "De essentiële vraag bij CVS is waarom de levensenergie verdwijnt, waar ze naar toe gaat en waarom ze niet meer vanzelf heroplaadt….en wat de belangrijkste maatregelen zijn, nodig om dit te doen keren.Wanneer we het essentiële inzicht niet hebben is alles wat we doen vruchteloos. We hoeven niet veel te doen, maar wel het juiste, in de juiste volgorde en dan is voor elke CVS-patiënt snelle voelbare genezing absoluut zeker mogelijk."
Dr. Van Eeckhout verdiept zich ruim 20 jaar zich in de relatie tussen de zichtbare en de niet zichbare wereld. Hij bemerkte een onherroepelijk verband tussen ziekte en aanwezigheid van overledenen. Hij citeert: "Opmerkelijk voor CVS is dat hier de aanwezigheid van overledenen bijna altijd bepalend is en dat er geen enkele vooruitgang wordt geboekt tenzij daarin verandering wordt gebracht. Het meest opmerkelijke is dat de meeste patiënten dit min of meer bewust weten en praktisch nooit verwonderd zijn als het hen wordt uitgelegd. Wel zijn ze verwonderd als na 10 of 15 jaar diepe miserie hun moeheid, hun pijn hun miserabel voelen op 1 of 2 uur tijd zomaar uit hun wezen wegstroomt en ze hun eigen levenskracht en levensvreugde terug kunnen voelen."
Hij legt uit dat wanneer mensen in het Oosten sterven zij door hun spirituele beleving, hun geloof in reïncarnatie, hun vrijheid van angst voor de dood, meestal snel kunnen loskomen van hun vroegere levenssituatie en hun correcte plaats aan de andere kant gemakkelijk kunnen vinden, als in een oceaan van licht. Hij gaat verder: "In het Westen daarentegen zijn mensen onwetend over de dood. Erger nog, ze hebben grote angst voor het sterven. Zij zijn vaak erg gehecht aan hun geld, hun zaak hun macht of hun familie. Bij het sterven weten zij vaak niet waarheen en kunnen zich als het ware blijven vastklampen aan een familielid of een ander mens, waar ze op dat ogenblik toegang toe vinden. De overledene schuift zich als het ware in het wezen van de nog levende mens tot in de cellen, tot in de atomen, tot zelfs in de genetische structuur, tot in het onderbewuste om toch maar enige verlichting te kunnen vinden. Maar vanaf dat ogenblik voelt de levende mens zich niet meer goed en begrijpt hij zichzelf niet meer, kan hij zijn slaap niet meer vinden, is er altijd innerlijke onrust spanning en voelt hij zich steeds vaker moe, 'dood'moe, te moe 'om te sterven'…waarmee hij zijn eigen diagnose zelfs haarfijn aangeeft. Konden we maar luisteren… "

Dr. Van Eeckhout legt uit dat de aanwezigheid van een overledene dus twee gevolgen heeft:
1. Als hij/zij blijft hangen heeft hij/zij levensenergie nodig en die onttrekt hij/zij aan de nog levende mens, waardoor zijn levensenergie verdwijnt en nooit meer vanzelf ten volle heroplaadt. Dan voel je je uitgeput, weet je dat er iets veranderd is maar kan moeilijk vertellen wat. Maar je kan nooit meer jezelf zijn en genieten van het leven zoals vroeger en dat is onwaarschijnlijk lastig.
2. De aanwezigheid van een overledene neemt niet enkel enorm veel energie weg.De kwalen, de pijnen, de angsten, de verwarring, het lijden, de uitzichtloosheid van de overledenen kunnen u zodanig beïnvloeden dat je de indruk hebt dat het precies jouw ellende is die je voortdurend voelt en die je plots niet meer van je af kunt schudden.

Door nu met die overledene(n) te gaan werken, ze te helpen en vrij te maken van al hun miserie en hen doorheen de onderste sferen van de aarde te begeleiden naar de overkant, neem je de enorme druk en spanning en last, die bij een CVS-patiënt aanwezig is, weg en vanaf dat ogenblik is op korte tijd heropbouw mogelijk. Dit is ook zo bij vele andere chronische ziekten van alle mogelijke geaardheid.
Dr. Van Eeckhout ontdekte telkens opnieuw dat elk mens een onuitputtelijke bron van geneeskracht in zich draagt en het juist de kunst is van een goede geneeskunde die terug te laten stromen en de mens inzicht en vaardigheid te leren om die bron op een correcte manier terug te openen tot alle problemen verdwenen zijn. (Ook elke arts die dit wil kan dit zeker leren en dat is de opdracht van het volgend symposium.) Het terug ervaren van het zich goed kunnen voelen is een immense stimulans tot eigen inzet en brengt directe en gefundeerde hoop op genezing. Het is dan ook zijn doel en streven om elke CVS-patiënt die wil meewerken de kans te geven binnen afzienbare tijd volledig en blijvend te genezen
Dr. Van Eeckhout legde ook uit hoe hij de patiënt op dit proces voorbereidt en hun medewerking en eigen doelgerichte inzet aanmoedigt. Hij neemt enkel patiënten aan die hun eigen inzet willen leveren en op de essentiële punten bereid zijn hun leven te herschikken, zodat een nieuw gezond levensfundament met respect voor elementaire levenswetten gelegd kan worden.
Dr. Van Eeckhout: "Het is mijn diepste wens is om de medische wereld bewust te maken dat zeer essentiële inzichten in het leven op dit ogenblik ontbreken, dat deze zeer eenvoudig, logisch en vanzelfsprekend zijn en dat het toepassen ervan zeer snelle en blijvende resultaten geeft, ook in de meest uitzichtloze en vastgelopen toestanden.Het is dus niet de vraag of CVS te genezen valt maar wel op hoeveel weken of dagen dit gerealiseerd kan worden. En dit bewijst zich zo al jaren! Zo ook met psychiatrische problemen, waar dit gegeven meer dan
70 % van alle situaties uitmaakt en waar uit 20 jaar medische ervaring blijkt dat zelfs de hardnekkigste depressie of psychose of schizofrenie (twee of meer persoonlijkheden..!!) of welke andere toestand ook, op soms enkele uren tijd tot opklaring kan komen. We hoeven niet te vrezen voor te weinig werk want wie dit principe eens onder de knie heeft en kan hanteren, kan ook de diepte van geluk, vrede, harmonie en levensvreugde steeds verder uitbreiden en onderwijzen aan de patiënten zodat ze het elk op hun eigen niveau en in de eigen situatie kunnen toepassen. Het is mijn diepste wens dat dit binnen zeer korte tijd als een aanstekelijk vuurtje de maatschappij in de goede zin zal transformeren. Het spreekt vanzelf dat de kosten voor de geneeskunde vanaf dit moment spectaculair zullen dalen, wat het absolute bewijs is voor een goede, integere, fundamenteel verantwoorde geneeskunde die de levenswetten volkomen heeft begrepen en correct kan toepassen, ten dienste van iedereen.

Dr. Van Eeckhout gaf nog een korte uitleg over neuraaltherapie: "Elke arts dient daar de noties en essentie van te kennen. Zoniet is hij als een elektrieker die niet weet wat een zekering is.
Neuraaltherapie heft op een deskundige manier energieblokkades op, meestal ter hoogte van de littekens, waardoor vele chronische problemen op enkele seconden kunnen verdwijnen. Al 80 jaar bewijst zich de grondslag hiervan telkens opnieuw in de praktijk zodat geen enkele echte wetenschapper zich hier ongerust over hoeft te maken. (Verdere uitleg hierover werd uitgedeeld of is te bekomen)."

"Wat voeding betreft," voegt hij er aan toe "is de voornaamste regel voor de CVS-patiënt om 's middags de warme verse maaltijd te nemen en niet 's avonds want dat maakt een enorm verschil uit van energie ('s middags) of het storen van de nachtelijke ontgifting ('s avonds). (Ook hiervan werd een basistekst meegegeven of is te bekomen) Ook dit bewijst zich al jaren in de praktijk, ook bij vele ander chronische kwalen. Op vlak van voeding is bij het CVS syndroom een totale impasse waarneembaar en zolang de voeding niet een minimum aan degelijkheid heeft is het nutteloos om alle mogelijke supplementen, klassieke middelen of alternatieve producten voor te schrijven, wat maar al te vaak gebeurt. Zoniet is het dweilen met de kraan open."
Dr. Van Eeckhout haalde nog kort aan hoe hij virussen, bacteriën oplost, weerstand heropbouwt en verschillende orgaansystemen herstelt. (Ook hiervan is een beknopte tekst verkrijgbaar- Verdere gedetailleerde uitleg hierover en alle aspecten hiervan zullen op het volgende symposium desgewenst gegeven worden)

Bron: http://home.scarlet.be/yuc-mhelewaut/
Op enthousiaste aanvraag van de artsen en therapeuten aanwezig op het "CFS Medical Symposium" organiseert Anamkara een " Follow-Up -in depth Seminar" in samenwerking met volgende sprekers: Dr. Jo Van Eeckhoute, Dr Roy Martina en Mevr. Vreyling.
Dit seminar zal plaatsvinden op 14-15 en16 december 2001 in het kasteel van Wippelghem bij Ekeren-Ertvelde omgeving Gent. Het gaat door onder de titel : "Energy Medicine, as 'core' medicine for today". Een niet te missen driedaagse over "effeciency based medicine".
Ook een Seminar naar tandartsen staat op het programma.
U kunt een persoonlijke uitnodiging opvragen op het Anamkara Symposium Secretariaat: 050/45.47.13 of per fax: 050/45.45.44
vzw Anamkara, Vossensteert 119B, 8310 Brugge 3
E-mailadres: info@anamkara.org.
Gedetailleerd programma op de website: www.anamkara.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten