27 mei 2013

Krachtplaatsen

Visioen

Een aantal jaar geleden kreeg Ton van der Kroon een visioen over 2012. Hij zag opnieuw duizenden mensen naar heilige plekken gaan en daar samen komen. Heilige plaatsen – of krachtplaatsen – zijn als het ware de bibliotheken van de aarde. Ze herbergen alle spirituele kennis over de evolutie van de mensheid. Ze zijn de bronnen waar veel spirituele of culturele tradities begonnen zijn. Ton van der Kroon nodigt iedereen uit om mee te doen en een bijeenkomst te organiseren op de krachtplek van jouw keuze. Dat kan een meditatie, een concert, een dansbijeekomst of muzieksessie zijn.Krachtplekken
 
Op krachtplekken is de verbinding tussen de binnenwereld en de buitenwereld sterker. Met andere woorden het sluier tussen innerlijke beleving en uiterlijke waarneming is dunner. In het boek ‘de Nevelen van Avalon’ wordt beschreven hoe deze verbinding langzaam verdwijnt omdat met de komst van het rooms-katholieke geloof in Groot Britannië de aandacht en verbinding met deze innerlijke wereld, ‘The Otherworld’, verdwijnt. Alleen de uiterlijke waarneembare wereld blijft over, wat bij veel mensen een zekere vervreemding veroorzaakt, omdat datgene wat we voelen niet meer overeenstemt met wat we waarnemen. Dit kan voor gevoelige mensen een bron van conflict opleveren, omdat er een constant hiaat is tussen eigen beleving en gevoel aan de ene kant en de ‘zogenaamde ‘harde werkelijkheid’ aan de andere kant.
 
Op krachtplekken zul je eerder een verbinding ervaren tussen beide werelden. Dat zorgt voor een versnelde ontwikkeling. Het is alsof de ware ziel van dingen bloot komt te liggen. Vaak gaat het benaderen van een dergelijke plek of het langer verblijven gepaard met een gevoel van onbehagen en transformatie, omdat het lichaam zich wil ontdoen van alles wat het verhindert om zich volledig te openen. Persoonlijke processen worden verhevigd, er kan een verhoogde waarneming zijn, visioenen of vorige levens kunnen zich aandienen en zijn er op gericht om de levensweg af te stemmen op de zielebestemming.

Krachtplaatsen

 

 
 
Krachtplaatsen zijn plaatsen waar een hoge energie te voelen is. Krachtplaatsen zijn plekken waar Leylijnen samenkomen; energiebanen die over de aarde lopen. Ze worden ook wel Leycentra genoemd. De energie op een leycentrum roteert links- of rechtsom. Soms draait hij zelfs beide kanten op, in een achtvorm of omdat hij links en rechts na enige tijd afwisselt.
 
 
 
 
Vroegere volken hebben deze krachtplaatsen aangevoeld en hebben er rituele plekken van gemaakt. Een bekend voorbeeld is Stonehenge in Engeland. Eeuwenlang werden kerken en andere heiligdommen precies op die kruisingen van leylijnen gezet. Meestal werden de altaars zelfs echt op dat energiecentrum gebouwd.
Op zéér véél plekken op deze planeet kruisen energielijnen (van een zelfde soort) elkaar. Dit worden energiecentra genoemd, waarvan de meesten maar klein zijn. Ook de meeste kruisingen van leylijnen zijn klein en zwak. Maar in iedere streek zijn er ook een aantal sterke kruispunten. Deze leycentra zijn een soort verkeersknooppunten van energie. Verschillende leylijnen komen bij elkaar op plekken waar er een concentratie van energie aanwezig is. Dit wordt een krachtplaats of krachtcentrum genoemd. Deze krachtplekken zijn energetische krachtpunten waar meerdere krachtlijnen bij elkaar komen en worden gezien als heilige plaatsen. Bij positieve leycentra is er een krachtveld vol met energie dat kan zorgen voor inspiratie, genezing en wonderen. Voor informatie-overdracht is energie nodig, wat de inspiratie op die plaatsen verklaart, er is immers energie genoeg. Door de extra energie op deze speciale plaatsen komt het ook voor dat er bij leycentra lichtverschijnselen waargenomen worden. Voorbeelden zijn het hunebed van Loon (Drenthe) en het klooster van Aduard (prov. Groningen). De plaats van het klooster is bovendien bepaald door het zien van de lichtverschijnselen. Ook is het mogelijk dat je bijvoorbeeld hoofdpijn hebt en dat je op zo'n plaats letterlijk de hoofdpijn uit je voelt glijden. Het is fijn om zo'n plaats te kennen om jezelf af en toe een momentje van opladen te gunnen. Er is wel een groot verschil in krachtplaatsen. De ene krachtplaats is veel sterker als de andere. Vlak voor de abdij van Tongerlo. Nog voor de ingang naar het binnenhof is een sterk punt te voelen. Zo zijn er veel meer. In Nederland is er een boek over geschreven als je precies wilt weten waar de leylijnen en de kruisingen in Nederland zijn. Misschien is dit boek niet helemaal compleet, toch brengt het je op weg. Als je eenmaal een paar krachtplaatsen hebt gevonden en gevoeld, dan herken je deze ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld tijdens een boswandeling.


23 mei 2013

Voorbereiding spiritueel ontwaken

Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.
Je ziet, zowel geest als lichaam ondergaat een zeer diepgaande metamorfose. Daarom is het uiterst zinvol een levensstijl te creëren waarin je het lichaam de kans geeft om alle oude belastingen los te laten.


 

Zowel op geestelijk maar zeker ook op lichamelijk vlak kun je jezelf in dit loslaatproces zeer goed ondersteunen, zelfs in die mate dat de hogere energieën zich sneller in je fysieke lichaam kunnen "innestelen" en je je aldus veel lichter, vreugdevoller en vrijer kunt gaan voelen.

We willen je nu graag een aantal zeer nuttige en praktische adviezen aanreiken die je in staat stellen om niet enkel je geest maar ook je fysieke voertuig op een effectieve wijze voor te bereiden op de volgende kwantum-sprong in bewustzijn. Ze worden je vrijblijvend aangeboden :
1. Kies voor Levenskrachtige Voeding          
Eet zoveel mogelijk voedsel dat onverwerkt is en nog veel oorspronkelijke levenskracht bevat. Biologisch/organische producten bevatten minder bestrijdingsmiddelen en zware metalen dan andere producten. Gedurende de laatste 100 jaren is de kwaliteit van de voedselbronnen er drastisch op achteruit gegaan. De kwaliteit van het voedsel is een weerspiegeling van de kwaliteit van de relatie die de mens heeft met het Leven zelf.

21 mei 2013

Vit B12

Waarschuwing voor vitamine B12-tekort
Heeft u last van een branderige tong, een vreemd gevoel in de voeten, het gevoel op vilt/watten te lopen, tintelingen in voeten en/of handen, zware/stijve benen, vermoeidheid en/of een verminderde psychische weerstand, sta er dan op dat op korte termijn de vitamine B12-spiegel van uw bloed wordt bepaald. Het kan zijn dat uw lichaam deze vitamine niet goed meer opneemt. Bij vroegtijdige behandeling zijn blijvende problemen te voorkomen.


 
http://www.menssana.nu/pages/nl/vitamine-b12-tekort-nieuw.php website van Hans Reijnen

https://vitamineb12nu.nl/vitamineb12-tekort.php

Mogelijke symptomen bij een functioneel vitamine B12-tekort.
Vermoeidheid (soms heel erg moe, vaak al bij het opstaan; geen energie)
Glossitis (pijnlijke tong, dikke tong, z.g. biefstuktong, vooral bij gekruid eten en zure dranken en bij tandenpoetsen; ontstoken en/of bloedend tandvlees; ijzer-/metaalsmaak); Aften
Raar gevoel in de voeten (gevoel van op vilt, watten of kussentjes te lopen, het oppervlaktegevoel is verstoord, branderig gevoel op de huid)
Psychische problemen (van prikkelbaarheid/"kort lontje", stemmingswisselingen en onredelijkheid tot ernstige psychische klachten, paniekaanvallen en suïcidaal gedrag)
Concentratie- en geheugen problemen (niet helder meer kunnen denken, derealisatie, wattenhoofd, sufheid)
Tintelingen (in de voeten en handen en later ook in benen, armen en gezicht "onder stroom staan"; "mieren lopen"; ook doof gevoel in handen en voeten, trillende handen, uitvalsverschijnselen)
Duizeligheid
Slaperigheid (veel slaap nodig hebben, zomaar spontaan in slaap vallen)
Benauwdheid op de borst (angineuze pijnen, hartkloppingen, hartritmestoornissen, versnelde hartslag, kortademigheid)
Het koud hebben (soms ook een branderig gevoel op de huid)
Zwaar en stijf gevoel in de benen
Spierpijn (spierpijn, is na inspanning erger dan voorheen, soms ook spierkrampen, spierzwakte, krachtverlies)
Fasciculaties/myokymieën (spiertrillingen, samentrekking van een klein deel van een spier, onwillekeurige bewegingen, onrustige benen)
Pijn (o.a. in rug, handen, polsen, heupen en knieën)
Ontstekingen in het spijsverteringskanaal (ontstekingen in de darmen, tot aan darmperforatie toe)
Misselijkheid (geen trek, onbestemd gevoel in de maagstreek, ondergewicht)
Darmklachten, diarree/obstipatie (met enige regelmaat)
Ataxie, verminderde positiezin (onstabiele gang, dronkemansgang, tot helemaal niet meer kunnen lopen, onverklaarbaar vallen/stoten of zomaar iets uit de handen laten vallen)
Afwijkende reflexen
Gewichtsverlies (verlies van eetlust, verlies van smaak/reuk)
Afasie (problemen met spreken, verkeerde woorden gebruiken, niet op het juiste woord kunnen komen, met "dubbele tong" praten; "toetsenbord-afasie": letters verwisselen)
Bloedarmoede, soms weinig, vaak niet (flauwvallen, droge huid, jeuk, bleekheid, geelverkleuring huid en oogwit, hyperpigmentatie, spontane blauwe plekken, petechiën, orthostatische hypotensie)
Problemen met de ogen (optische neuropathie, wazig zien, gezichtsvelduitval)
Gehoorproblemen (oorsuizen, vervormd geluid)
Haaruitval, brokkelige nagels
Hypertone blaas (plas niet op kunnen houden)
Hoofdpijn/migraine/toevallen
Infecties (een verhoogde kans op vaginale- en urineweginfecties)
Menstruatieproblemen (onregelmatig, soms wegblijvend, fout-positieve PAP-uitstrijk)
Onvruchtbaarheid/miskramen, geboorte-afwijkingen; libidoverlies, impotentie
Dementie (geheugenverlies)
Bij jonge kinderen met een tekort: groei- en ontwikkelingsachterstand, autistisch gedrag

14 mei 2013

Stil zijn

 
 
Wie stil is, geeft de ander ruimte om ook stil te zijn, om zichzelf te zijn.
Dat is misschien wel het grootste geschenk
dat je iemand kunt geven.
Wie stil is, kan er ook werkelijk voor de ander zijn.