31 oktober 2014

Non-dualiteit: Verlichting voor 'luie mensen'

We zijn al verlichtDe notie dat wij al verlicht zijn, gaf mij een ongelofelijke rust. Je houdt namelijk op met zoeken. Want je bent al precies waar je moet zijn. Je hoeft niet op zoek naar DE methode, De meditatie, HET boek, DE guru, HET ware etc...
Je hoeft alleen maar te keren naar de stilte in jezelf. Je bent bewustzijn met een ego en een intellect. Maar als je de stem van je ego en je verstand tot stilte weet te manen, ben je zuiver bewustzijn. Alles is bewustzijn dus wij zijn met alles verbonden. Alleen DENK je dat je afgescheiden bent, door je ego, en DENK je dat je je lichaam, emoties en zintuigen bent. In werkelijkheid BEN je bewustzijn.
Door dit in je dagelijks leven waar te nemen, als een toeschouwer, dan neem je afstand van je beperkte zelf en zie je dat je meer bent dan alleen maar je lichaam, gedachten en emoties. Ik probeer alles wat zich in mijn leven aandient er onvoorwaardelijk te laten zijn. Ik probeer zuiver waar te nemen wat iets van zichzelf is, ik probeer mijn projecties te doorzien en hierdoor steeds ruimer bewust te ZIJN.
Buiten de kaders proberen te denken en te leven is niet simpel, maar zo verrijkend!


Meer lezen? kijk op www.a-dvaita.nl
En ik heb net het boekje: Verlichting voor luie mensen van Paul smit uit

Liefde


Liefde

Al heel lang wordt liefde in onze cultuur beschouwd als een gevoel, het meest begerenswaardige gevoel dat we kennen. Maar gevoelens zijn veranderlijk. Je kunt er niet op vertrouwen dat ze lang zullen blijven bestaan. Je kunt heel verliefd op iemand zijn, en een maand later weinig of niets meer voor die persoon voelen. Gevoelens slaan op een zeker moment onvermijdelijk om in hun tegengestelde. We interpreteren onze ervaringen op basis van emoties en gevoelens, in plaats van de ervaring gewoon te zijn. Het heen en weer geslinger tussen goed en slecht, fijn en niet fijn legt een waas over de werkelijkheid.
Ook seksualiteit wordt op die manier ervaren: als een emotie die, het liefst onmiddellijk, om ontlading vraagt. Dat maakt het beleven ervan gecompliceerd, want hierdoor wordt seksualiteit een verwarrend mengsel van lustbevrediging, ego-manifestatie, liefde en onzekerheid. We vergeten onderscheid te maken tussen de vloeibaarheid van de liefde en de dwingende eisen van de emotie. 

Liefde in haar zuiverste gedaante is onuitputtelijk en onvoorwaardelijk. Ze is nooit dwingend en stelt geen eisen, en kan daarom geen emotie zijn. Emotionele hebzucht, die meestal een onderdeel vormt van onze seksualiteit, is altijd op zoek naar bevrediging. 

21 oktober 2014

De kracht van de eigen ziel
Auteur Moniuque Timmers geeft een pagina van haar nieuwe boek vrij voor publicatie. Het boek is een aanrader. Super goed geschreven, met ontroerende en herkenbare bijdragen van levenspartner en muzikant Marcel Jansen. Hier kun je de sfeer proeven van een hoofdstuk.
De ziel is de brug tussen lichaam en Geest. Bij de meeste mensen is deze brug nog geen stevige brug die goed begaanbaar is. Het is een brug in wording, die gebouwd of geweven wordt door liefde, inzicht en kennis, door begrip van de goddelijke wetten, door transformatie van onze menselijke geest, door goede verzorging en voeding. Een zuiver lichaam kan namelijk beter ontvangen, is stabieler van aard.
Ervan uitgaande dat de ziektes vanuit het zielenbewustzijn komen, is de werkelijke heling een bewust psychisch/energetisch proces. 
Ondertussen beseft men ook steeds meer dat allerlei chemische preparaten, medicijnen of andere toepassingen slechts tijdelijke of zelfs geen verlichting van klachten brengen. Het is de ziel die genezen moet worden, de ziel gevoed door de Geest, onze werkelijke Krachtbron, onze goddelijke Accu. Men kan soms de symptomen van een ziek lichaam doen verdwijnen maar de werkelijke oorzaak van een ziekte is hiermee niet uitgeschakeld en zal zich vroeger of later weer openbaren. Genezing moet gezocht worden op het gebied van de geestelijk/psychische mens want vanuit dit gebied is er de beste mogelijkheid om de ziel en daardoor ook het lichaam te genezen. De ziel moet in feite eerst genezen en hier ligt de sleutel voor werkelijke lichamelijke genezing én voor die innerlijke vrede die automatisch leidt tot uiterlijke vrede. Zo zijn we op weg om ons steeds meer te nestelen in ons nieuwe bewustzijn. Dit nieuwe bewustzijn is tevens de basis van dit komende gouden tijdperk.
Dit nieuwe bewustzijn is de Ik Ben die Ik Ben. Deze Ik Ben wordt niet meer geleid door wat er in je leven gebeurt. Je wordt niet meer beïnvloed door alle gebeurtenissen die om je heen gebeuren, door allerlei gedachten, door verwarrende emoties. Als je dit doet en toestaat, vergeet je dat je geworteld bent in je eigen krachtbron, het hier en nu. Je vergeet dat jij het leven zelf bent, dat jouw energieveld de ruimte is waar alles gebeurt.
Dit nieuwe bewustzijn is je verbonden voelen met jouw Krachtbron, een sterke onveranderlijke Kracht.

12 oktober 2014

Orgaandonatie


In principe kun je niet dood gaan voordat je leven op Aarde is voltooid, en je leven is voltooid als je alle voor je geboorte geplande ervaringen ook daadwerkelijk hebt ervaren. Die geplande ervaringen zijn immers de reden dat je juist deze keer naar de Aarde bent afgereisd. ‘Dood’ is een toestand die niet bestaat, God heeft alleen maar leven geschapen, en je kunt dan ook alleen maar overstappen naar een andere wereld. Bij het sterven koppelt je bewustzijn zich los van de fysieke lichaamsvorm, en schept direct daarop een nieuw lichaam dat geschikt is voor de wereld waar je naar toe gaat, en daar ga je verder met het opdoen van ervaringen.

Alle bewustzijn is eeuwig, elke mens heeft dan ook het eeuwige leven, maar om dat eeuwige leven ook te kunnen ervaren reis je steeds weer af naar ervaringsvelden - zoals onze eigen Aarde - om daar ervaringen op te doen. Om op die manier je ware aard - de op zielsniveau bestaande volmaaktheid met zijn één zijn met alles - stapje voor stapje te reconstrueren via de weg van het ervaren. Het in volmaakte harmonie samenleven met alles dat leeft is het doel van alle leven. En om dat doel te bereiken heb je een nimmer eindigende serie levens tot je beschikking. Je ziel is wie je werkelijk bent, en jijzelf bent één van de talloze geïndividualiseerde deeltjes van je ziel om namens de ziel ervaringen op te doen.